Contact

Headquarters:

Západoslovenská energetika, a. s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

kontakt@zse.sk

Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2107012/0200
IČO: 35823551
IČ DPH: SK2020285256
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2852/B

Napíšte nám

Do you need more info or do you have any question?