Zakresľovanie inžinierskych sietí

Oznamovacie káble

Zakresľovanie oznamovacích káblov v správe ZSE (napr. pre účely stavebného konania) sa vykonáva na adrese Čulenova 3, Bratislava, 1.poschodie,  kancelária A 201.

Úradné hodiny pre verejnosť

Pondelok                 8.00 – 10.00 h
Streda 13.00 – 15.00 h
Piatok   8.00 – 10.00 h  

 

 

  • pôsobnosť: západoslovenský kraj,
  • na zákres je nutné predložiť vlastný mapový podklad,
  • po dohode je možné poskytnúť informatívny zákres aj e-mailovou poštou (PDF, JPG),
  • služba nie je spoplatnená.

Silové vedenia VN a NN

Zakresľovanie vedení VN a NN v správe sietí Bratislava (pre vydanie stavebného povolenia, rozkopávky, havárie,  atď.) sa vykonáva na adrese Hraničná 14, Bratislava, 1.poschodie,  kancelária A 201.

Úradné hodiny pre verejnosť

Pondelok                 8.00 – 12.00 h, 13.00 - 15.30 h
Streda 13.00 – 12.00 h, 13.00 - 14.30 h
Piatok   8.00 – 12.00 h  

 

 

  • pôsobnosť: Bratislava, Bratislava-vidiek,
  • zákres poskytujeme aj e-mailom, situácie s vyznačením záujmového územia je potrebné zaslať vo formáte PDF alebo JPG na adresu kontakt@zse.sk,
  • služba nie je spoplatnená.