Chránime vtáctvo

Na území západného Slovenska leží 19 chránených vtáčích území, 6 chránených krajinných oblastí, jeden národný park a 153 území európskeho významu.

Na vytvorení harmónie medzi krajinou a priemyselnou činnosťou na tomto území, ktoré je zároveň súčasťou distribučnej oblasti ZSE, sa energetici podieľajú spoločne s ochranármi z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) už vyše 20 rokov.

Počas týchto rokov sme zrealizovali niekoľko úspešných projektov a stáli pri vývoji  zariadení, ktoré chránia vtáctvo pred zásahom elektrickým prúdom.

Ochrana dravcov na Slovensku

Občianske združenie, ktoré realizuje svoj program výskumu a ochrany voľne žijúcich dravcov a sov a ich biotopov na celom území SR