Ochrana dravcov na Slovensku

Raptor Protection of Slovakia - RPS

Ochrana dravcov na Slovensku /RPS/ je mimovládna organizácia – občianske združenie, ktorá realizuje svoj program výskumu a ochrany voľne žijúcich dravcov a sov a ich biotopov na celom území SR.

V roku 2005 sa Západoslovenská energetika, a.s., stala partnerom RPS v projekte Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát, ktorý podporila Európska komisia z programu LIFE-Nature.

rps_logo.jpg

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Sekurisova 16
841 02 Bratislava

tel., fax: +421 2 55573440, +421 903 757565
dravce@dravce.sk
www.dravce.sk