Ochrana dropa fúzatého na Slovensku

Drop fuzaty_web.jpgTrvanie projektu: 2005 - 2009
Výška investície: 17 000 eur

Cieľom tohto projektu bolo zabezpečiť Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Lehnice tak, aby sa stalo z hľadiska avifauny environmentálne bezproblémové.

Drop je najohrozenejším slovenským vtákom. Na území CHVÚ Lehnice je už len jedna posledná lokalita, kde sa tieto majestátne stepné vtáky pravidelne vyskytujú. Boj o záchranu tohto druhu prebieha spoločnými silami nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku a v Maďarsku.

 

Výsledok projektu:

V oblasti sa v uplynulých rokoch kompletne ošetrili všetky trasy elektrických vedení. Boli zabezpečené konštrukcie 22 kV vedení a na vodiče VVN všetkých kategórií od 110 kV do 400 kV sa inštalovali výstražné prvky, aby nedochádzalo k nárazom preletujúceho vtáctva do vodičov. V rámci projektu sa dosiahlo zahniezdenie sliepočky dropa fúzatého.