Ochrana orla kráľovského

rps_page_image.jpgTrvanie projektu: 2004 - 2006
Výška investície: 420 360 eur

Cieľom tohto projektu bolo posilnenie slovenskej populácie orla kráľovského.
Orol kráľovský patrí medzi vrcholových predátorov s veľkým významom v karpatských ekosystémoch. Tento druh dravca je celosvetovo klasifikovaný ako zraniteľný a v európskom meradle ako ohrozený.

 

 

Výsledok projektu:

Na zabezpečenie ochrany orla kráľovského a zníženie rizika zásahu elektrickým prúdom sa hrebeňovými zábranami ošetrilo až 336,9 km vedení. V roku 2004 bolo zaznamenaných 39 párov. Na konci projektu narástla populácia orla kráľovského na 45 párov.