Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline

Sokol raroh_1web.jpgTrvanie projektu: 2006 - 2010
Výška investície: 250 000 eur

Cieľom tohto projektu bolo posilnenie maďarsko-slovenskej populácie sokola rároha vyskytujúceho sa v Karpatskej kotline.

Ako globálne ohrozený druh je sokol rároh zaradený v Prílohe I. Smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov. Európska populácia je odhadovaná na 400 párov, na území Maďarska a Slovenska sa vyskytuje 40 % z celkového počtu európskej populácie.

 

Výsledok projektu:

Z 15 hniezdnych párov v roku 2006 sa ich počet zvýšil na približne 30 v roku 2011. K nárastu populácie a zamedzeniu úhynu dravcov prispeli energetici ošetrením viac ako 100 km vedení a zabezpečením chráničkami 866 stĺpov elektrického vedenia.