Vývoj prvých chráničiek na Slovensku

Instalacia zabran_web.jpgZSE stála za vývojom prvých chráničiek na Slovensku

História prvých zariadení siaha do roku 1991, kedy sa po vývoji prvých hrebeňových zábran odštartovalo ich testovanie. Éra hrebeňovej zábrany trvala do roku 2000, na Slovensku bola považovaná za najčastejšie a najúčinnejšie riešenie.

Potom, ako ochranári identifikovali okolo 80 % účinnosť hrebeňových zábran, začali práce na vývoji nového typu ekochráničky. V súčasnosti sa najbežnejšie využíva ekochránička Orlí zub a v lesnatých terénoch sa montujú nové konštrukčné typy konzol bez rovinných prvkov nazývané Antibird. Ich účinnosť sa posunula k hranici 95 – 100 %.

Montáž ekochráničiek je možné realizovať aj pod napätím, čo eliminuje straty, ktoré by vyplynuli z vypínania vedení. Odberatelia pri montáži týchto ekochráničiek nepociťujú žiadne obmedzenia v dodávke elektrickej energie.

Typy chráničiek:

Hrebenova zabrana_web.jpg  Hrebeňová zábrana
Orli zub_2web.jpg
 Orlí zub

Konzola:

Antibird_web.jpg
 Antibird