Projekt VIBRATe

Cezhraničný projekt regiónu Bratislava-Viedeň

Koncept Twin City Bratislava-Viedeň

Prvý cezhraničný projekt na podporu elektromobility v Európe prináša Twin City regiónu Bratislava – Viedeň konzorcium rakúskych a slovenských spoločností.

Unikátne prepojenie susedných metropol prinesie elektromobilitu po prvý raz skutočne na dosah verejnosti. Medzi Viedňou a Bratislavou vznikne sieť nabíjacích staníc pre elektromobily, čo umožní obom regiónom naštartovať pohodlné využívanie tohto ekologického spôsobu prepravy.
Za slovenskú stranu je iniciátorom a nositeľom myšlienky Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny E.ON a nezisková organizácia Energetické centrum Bratislava.

Cieľom projektu je implementácia štandardizovanej infraštruktúry nabíjacích staníc v dvoch krajinách a demonštrácia využívania elektromobilov v prostredí dennej dopravy.

VIBRATE_VE_mapa.JPG