Stuba Green Team

ZSE je generálnym partnerom tímu SGT

Pre nášho strategického akcionára E.ON aj pre nás v skupine ZSE je výzvou podporovať aktivity súvisiace s elektromobilitou. V blízkej budúcnosti chceme aktívne pôsobiť vo výskume elektromobilov a zákazníkom ponúkať technické a spotrebiteľské inovácie.

Preto sme hrdým partnerom Slovenskej technickej univerzity v úpešnom vývoji monopostu SGT-FE s elektrickým pohonom. V roku 2010 skupina ZSE ako generálny partner poskytla Stuba Green Teamu 75 % z celkovej sumy vyzbieraných sponzorských príspevkov. Na základe úspešnej spolupráce sme v tomto roku poskytli až 90 %-ný príspevok na zhotovenie novej elektroformuly.

stuba_tim.jpg

O tíme

Stuba Green Team vznikol v roku 2009 ako dobrovoľná iniciatíva študentov STU v Bratislave. V súčasnosti má tím 35 členov a pôsobí na Strojníckej fakulte STU. Členmi tímu sú študenti bakalárskeho, inžinierskeho aj doktorandského stupňa štúdia, ktorí sa zaujímajú o automobilovú techniku a elektroniku. Zámerom tímu je stavať pretekárske vozidlá formulového typu na elektrický pohon a zúčastňovať sa s nimi na súťažiach Formula SAE/Student.

Zmysel projektu

Participáciou na projekte získavajú členovia čímu množstvo praktických skúsenosti a majú možnosť využiť vedomosti získané v škole na reálnom projekte. Pracujú v kolektíve, musia riešiť technické, logistické, výrobné a manažérske problémy, čím sa pripravujú na svoje budúce zamestnanie. Výsledkom snaženia celého tímu je funkčný prototyp formuly, s ktorým sa zúčastňujú na súťažiach. Tam dostávajú možnosť zmerať si sily s kolegami z celého sveta reprezentujú svoju univerzitu a Slovensko v medzinárodnom prostredí.