Filmová súťaž. Natoč EverGreen a vyhraj!

Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), oslávila 90. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti vyhlásila v januári 2012 roku filmovú súťaž, ktorej hlavnou témou bola Energetická efektívnosť v rôznych podobách a príbehoch.

Cieľ súťaže

Súťaže sa mohli zúčastniť individuálni študenti, skupiny študentov filmovej tvorby aj amatérski tvorcovia. Výsledkom snaženia mal byť film, ktorý originálnym spôsobom ukazuje, ako môžeme prispieť k zelenšej budúcnosti prostredníctvom efektívneho využívania energií. Uzávierka filmovej súťaže bola 6. apríla 2012.

Ceny

Účastníci súťaže mohli získať tieto ceny:

1. miesto 1 000 €
2. miesto 750 €
3. miesto 500 €
Cena ZSE za najobľúbenejší film zamestnancov ZSE 300 €

Odborným garantom filmovej súťaže bola Vysoká škola múzických umení v Bratislave.

Víťazné filmy

Najlepšie filmy filmovej súťaže EverGreen si môžete pozrieť na Facebooku.