Najlepší nápad

Obnoviteľné zdroje energie

Najlepší nápad je ten, ktorý sa zrealizuje

Enviromentálne zmýšľanie a zelená cesta sú základom každej vyspelej spoločnosti. Preto sme sa rozhodli zapojiť do projektu Najlepší nápad — súťaže pre študentov SŠ s elektrotechnickým zameraním — najlepší vynález v oblasti obnoviteľných zdrojov.

Cieľom je podporiť podnikateľské nápady mladých ľudí ako šetriť prírodu a energiu. Vyhodnotenie najlepších enviro nápadov sa každoročne koná v rámci podujatia pre zamestnancov skupiny ZSE Green Academy - Deň Zeme. Študentské tímy majú možnosť okrem spracovania technickej stránky zadaní ukázať, ako vedia svoj vynález pretaviť do sveta biznisu. Dostávajú možnosť ďalej ho rozvíjať aj po skončení súťaže formou spolupráce s podnikateľskými subjektmi, ktoré tvorili hodnotiacu komisiu.

Podpora nápadov sa uskutočňuje v troch krokoch:

1. krok – vylepšíme nápad: po vzájomnej dohode s autormi nápadu požiadame skúsených podnikateľov o tipy ako nápad vylepšiť.

2. krok - podporíme prototyp: pripravíme plán otestovania prototypu nápadu a podporíme ho sumou do 200 €.

3. krok - nájdeme mentora: autorov nápadu spojíme s mentormi, ktorý o tvoj nápad prejavia záujem a zrealizujeme osobné stretnutie.

Projekt Najlepší nápad organizuje BestGuest. Generálnym partnerom témy Obnoviteľné zdroje energie je Západoslovenská energetika.