Sme zodpovední voči komunite

Práca zamestnancov v prospech komunít je prínosom pre neziskové organizácie, ale takisto pre samotných zamestnancov a firmu.

Cieľom je podnietiť ľudí v našom okolí niesť zodpovednosť za svoje činy a ukázať, že na tom, ako vyzerá svet a ako si prajeme, aby sa ľudia k nemu správali, nám záleží.

Tradícia dobrovoľníctva v skupine ZSE

Význam dobrovoľníctva v našej spoločnosti narástol najmä od roku 2004, keď sa zamestnanci ZSE pridali k takmer 1 000 skautom, ktorí pomáhali s odstraňovaním následkov kalamity v zdevastovaných Vysokých Tatrách. Od roku 2007 sme v rámci spolupráce s Nadáciou Pontis súčasťou najväčšieho dobrovoľníckeho projektu Naša Bratislava. Dobrovoľnícku tradíciu umocňuje aj naša príslušnosť k skupine firiem zoskupených v združení Engage, ktoré rozvíja zapájanie zamestnancov do dobrovoľných a verejnoprospešných aktivít. Počet dobrovoľníkov nám každoročné stúpa. Naši zamestnanci sú ochotní prispievať do rôznych zbierok pre neziskové organizácie, pomáhajú so skautmi „odklínať" hrady a tiež darujú svoju krv. Podporujú tak komunitu, v ktorej pôsobíme, a reprezentujú skupinu ZSE ako spoločensky zodpovednú firmu.

Fond zamestnaneckého sponzoringu

Fond zamestnaneckého sponzoringu vznikol v roku 2004 s úmyslom podporiť osobnú iniciatívu zamestnancov a pomôcť dobrým projektom v ich okolí. Zamestnanci prijali túto ponuku s nadšením, o čom svedčí nespočetný počet žiadostí v priebehu siedmich rokov existencie fondu. V roku 2004 sme začínali s 55 žiadosťami a v roku 2010 sme zaznamenali rekordný počet 168 žiadostí. Finančne a dobrovoľnícky sme podporili vzdelávacie zariadenia, športové ihriská, neziskové organizácie alebo športové kluby v západoslovenskom regióne.

  

Odklínanie hradov

S podporou Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky, a.s., a v rámci spolupráce s Nadáciou Pontis realizujeme projekt Odklínanie hradov. Ten je od svojich počiatkov zameraný na pomoc hradným zrúcaninám formou dobrovoľníckej práce z radov Slovenského skautingu a zamestnancov skupiny ZSE. Dokladom úspešnej realizácie projektu sú vyčistené priestory hradov Dobrá Voda, Čachtice, Ostrý Kameň, Korlátka, Biely Kameň a Plavecký hrad. Ako patrón projektu sme pred piatimi rokmi získali cenu za firemnú filantropiu a zodpovedné podnikanie Via Bona v kategórii Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt.

Naša Bratislava

V spolupráci s Nadáciou Pontis a so skupinou Engage, ktorej sme členom, sa zapájame do firemného dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava. Dobrovoľníci nezištne pomáhajú priamo v komunitných organizáciách pri úprave dvorov a záhrad, čistení parkov a verejných priestranstiev, skrášľovaní vnútorných priestorov a pri rôznych iných činnostiach. Okrem manuálnych aktivít môžu ponúknuť aj svoje skúsenosti a know-how v oblasti legislatívy, marketingu, komunikácie, počítačových či personálnych zručností.

 

ZSE pre Lepší svet

Od roku 2004 aktívne spolupracujeme s neziskovou organizáciou Lepší svet. Okrem finančných prostriedkov venovaných na chod organizácie sa zapájajú aj naši zamestnanci formou dobrovoľníckych prác vo svojom voľnom čase. Navyše od roku 2007 počas vianočných trhov pomáhame klientom Lepšieho sveta pri predaji ich vlastných výrobkov.


 

 

Pozitívna energia pre šport

Sme výrazným partnerom v oblasti športu ako na najvyššej úrovni, tak aj žiackej. V pozadí každého najprv silná vôľa a chuť niečo dosiahnuť. Na to, aby snaha v akejkoľvek podobe bola korunovaná úspechom, potrebná najmä trpezlivosť a neustály prísun pozitívnej energie. Slovenský olympijský výbor, športové jednotlivé športové kluby, všetci dokážu robiť pre našich športovcov maximum iba vtedy, ak vedia, spoľahnúť na silných a stabilných partnerov, ktorí s nimi spolupracujú v dlhodobom horizonte.

Olympijský výbor

Sme generálnym partnerom Slovenského olympijského výboru a prostredníctvom neho chceme ukázať náš záujem o šírenie olympijských princípov a hodnôt. Pridali sme sa tak k tým subjektom, ktoré prejavujú svoju spoločenskú zodpovednosť angažovaním sa nielen v príprave špičkových slovenských športovcov na olympijské hry, ale aj zainteresovaním sa do masovej podpory športu. V tejto súvislosti prebiehajú pod patronátom ZSE a jej olympijského partnera významné podujatia a projekty šíriace zdravé myšlienky a záujem o šport. Ich adresátom sú nielen žiaci či študenti, ale i staršie vekové kategórie.

  

Grantový program pre podporu športovísk

Nadačný fond ZSE vznikol v Nadácii Pontis v roku 2004. Rozdeľuje dve percenta z daní spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. V rekreačnom športe sme prostredníctvom tohto fondu podporili v priebehu piatich rokov rekonštrukciu 80 športovísk v celkovej sume 500 000 eur. Vďaka tomu sa mohli vybudovať alebo zrekonštruovať ihriská, lezecké steny, bežecké dráhy, skateparky či školské telocvične. Prínos projektu Pozitívna energia pre šport vyzdvihol aj tenista Dominik Hrbatý: „Športové ihriská v obciach a pri školách majú veľký význam pre zdravú mládež, deti a formovanie nových talentov. Aj ja som behával a trénoval na školskom ihrisku blízko domu. Veľmi oceňujem, že existuje grantový program, ktorý rozvoj športovísk podporuje."

Rodinný futbal

V roku 2010 sme odštartovali projekt Rodinný futbal. Jeho cieľom je podporiť spoločné trávenie voľného času rodín s deťmi prostredníctvom futbalu, skultúrniť prostredie futbalových štadiónov a pomôcť futbalovým družstvám detí a mládeže v školách, kluboch či obciach. Dostali sme viac ako 106 žiadostí od klubov, škôl a obcí zo západoslovenského regiónu. V tomto roku sme na tento projekt vyčlenili 600 000 eur, z nich 300 000 eur bolo priamo rozdelených medzi päťdesiatšesť vybraných žiadostí. Tie prispejú k zlepšeniu infraštruktúry štadiónov, zorganizovaniu futbalových turnajov alebo rodinných futbalových akcií.

 

Podpora Slovenského cykloklubu

Slovenský cykloklub je občianske združenie, ktorého hlavným poslaním je budovanie, značenie a údržba siete cykloturistických trás. V súčasnosti udržuje okolo 10 595 km trás, z ktorých sa cca 2 419 km nachádza na západnom Slovensku. „Obrovský význam pre naše úsilie mala dlhodobá podpora z Nadačného fondu ZSE v rámci Nadácie Pontis, ktorá nepretržite trvá od roku 2005 dodnes. Vďaka nej sa nám podarilo zaistiť viacročnú obnovu cykloturistických trás a vyznačenie trás nových, osadiť veľkoplošné mapy a prvky drobnej cykloinfraštruktúry v regióne západného Slovenska," uviedol Juraj Hlatký, predseda Slovenského cykloklubu.

Atletika Elán

Venujeme sa aj priamej spolupráci s klubmi a so spolkami telesnej kultúry. Rozvoj ľahkej atletiky medzi mládežou sme podporili prostredníctvom projektu Zo školských lavíc do Atletickej haly Elán a projektu s medzinárodnou účasťou Mládežnícka atletika — brána k olympiáde, ktoré prebiehajú v športovej hale Elán v Bratislave. Mladí futbalisti v Bratislave a Senci, hokejisti v Nitre a Trenčíne, hádzanári v Hlohovci a Nových Zámkoch, paralympijskí plavci IAMES-u, ale aj školáci z celého kraja sa mohli pripravovať a súťažiť vďaka podpore ZSE.

   


 

 

Pozitívna energia pre výnimočné zážitky

V oblasti kultúry a umenia máme tendenciu podporovať okrajové žánre, resp. aktivity, ktoré však majú veľký vplyv na formovanie hlavných prúdov v týchto oblastiach. Sme dlhodobým podporovateľom súčasného umenia, alternatívneho divadla, koncertov komornej a klasickej hudby určených pre širokú verejnosť a prostredníctvom nich chceme sprostredkovávať divákom hodnoty, ktoré pretrvajú.

Festival Viva Musica

Obľúbený festival Viva Musica potvrdzuje, že vážna hudba sa môže robiť aj inak. Brilianty slovenskej hudobnej scény a vynikajúci umelci zo zahraničia sa tradične starajú o nezabudnuteľný zážitok milovníkov hudby v Bratislave. V roku 2010 sa skupina ZSE rozhodla podporiť túto iniciatívu koncertom jedného z najväčších tenoristov súčasnosti, Ramóna Vargasa, ktorému patril záverečný festivalový večer.

  

Divadlo Meteorit

Od roku 2007 spolupracujeme s Medzinárodným divadlom Meteorit. Naša podpora umožňuje konfrontácie divadelných kultúr viacerých národov Európy nielen pre divákov, ale i pre samotných tvorcov inscenácií. V divadle Meteorit sa okrem divadelných predstavení organizujú koncerty, výstavy a interaktívne workshopy. Počas našej spolupráce vznikol rad úžasných projektov — H. CH. Andersen: Snehová kráľovná, W. Shakespeare: Richard III., Bratia Grimmovci: Popoluška, W. Shakespeare: Sen noci svätojánskej a iné.

E.ON Jazz Night

Už v rámci druhého ročníku E.ON Jazz Night sme priniesli lahôdky pre milovníkov džezu, funku, soulu a breakbeatov. Priestory bratislavskej Design Factory sa až do skorého rána zmenili na klub plný živej hudby. Názov E.ON Jazz Night tak trefne vyjadruje celý koncept podujatia — noc plná hudby, džezu a dobrej atmosféry v originálnom priestore.

 

Koncerty slávnych

Pri príležitosti významného jubilea — osláv 85. výročia založenia ZSE, bol pre VIP partnerov, ale aj verejnosť usporiadaný na Hlavnom námestí v Bratislave koncert Slovenskej filharmónie Carmina Burana. Každoročne sme partnerom viacerých významných umeleckých vystúpení, naposledy koncertu poprednej slovenskej umelkyne — sopranistky svetového formátu Edity Gruberovej v rámci Bratislavských hudobných slávností.

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie

„Festival Konvergencie oslávil v roku 2009 desať rokov svojej existencie a je vnímaný ako výnimočný počin v rámci slovenskej hudobnej scény. A to aj vďaka dlhodobému partnerstvu a zázemiu, ktoré nám Nadačný fond ZSE poskytol," uviedol zakladateľ, producent a umelecký riaditeľ festivalu, violončelista Jozef Lupták. Idea a ciele festivalu sa naplnili spoluprácou slovenských a zahraničných interpretov, rozvíjaním tradície komornej hudby na Slovensku, vytvorením nových programov, oslovením mladšej generácie a taktiež detí v špeciálnych programoch pre ne určených.

 

Aukcia súčasného umenia

Nadácia – Centrum súčasného umenia je nezisková kultúrna organizácia, ktorej partnerom je naša spoločnosť už niekoľko rokov. Nadácia, pôvodne orientovaná najmä na súčasné výtvarné umenie, sa postupne vyprofilovala na inštitúciu zameranú na priamu grantovú podporu súčasného umenia, organizovanie umeleckých a vzdelávacích aktivít, poskytovanie dokumentačných a informačných materiálov, čím sa stala jedinečnou svojho druhu na Slovensku. V spolupráci so Slovenskou národnou galériou sme v roku 2010 pripravili projekt so slovenskou premiérou – Bratislavský festival umenia BLAF, ktorý je určený širokej verejnosti. Podujatie, ktoré sa svojou povahou v zahraničí radí k obľúbeným a navštevovaným formátom, na Slovensku zatiaľ nemá obdobu. Jeho ambíciou je obohatiť kultúrnu ponuku hlavného mesta Slovenska, zapojiť občanov do kultúrneho diania podujatím s edukatívnym rozmerom.


 

 

Pozitívna energia pre plnohodnotný život

Záleží nám na tom, aby sme prispievali k rastu a formovaniu zdravej, uvedomelej a vzdelanej mládeže. Lebo o pár rokov to bude práve ona, kto bude vytvárať tento svet. Dávame deťom možnosť vzdelávať sa a učiť o kolobehu a úsporách energií, ukazujeme im možné smerovanie v ich budúcom profesionálnom živote a poskytujeme im výchovnú zábavu prostredníctvom rôznych workshopov a kreatívnych dielní. Ako jedna z TOP10 spoločností na Slovensku máme aktivity spoločenskej a komunitnej podpory takmer v každej oblasti, sociálnu oblasť a zdravotníctvo nevynímajúc. Už niekoľko rokov strategicky podporujeme vybrané aktivity prostredníctvom Nadačného fondu ZSE.

Energia zblízka

Edukačný portál E.ON Energia zblízka je rozsiahly projekt určený najmä základným a stredným školám. Žiaci od 5 do 16 rokov sa môžu hravou formou zoznámiť so základnými informáciami nielen o elektrickej energii. Naučia sa, odkiaľ sa energia berie, ako sa dostane až k nim domov, dokážu rozpoznať, čo je plytvanie energiou a ako sa správať zodpovedne vo vzťahu k svojmu prostrediu. Energia zblízka pomôže porozumieť aj tomu, aké zdroje energie využívame, aké sú nové možnosti výroby energie a tiež, aký vplyv majú v lokálnom aj globálnom meradle. Úlohy z tohto portálu boli využité aj pre projekt SME v škole, v rámci ktorého prinášame pracovné zošity Energia v prírode, technike a spoločnosti k predmetu Fyzika.

 

Trhovisko firemných riešení

V roku 2010 sme sa zúčastnili Trhoviska firemných riešení, interaktívneho bloku v rámci VIII. ročníka medzinárodnej konferencie o zodpovednom podnikaní. Vybrané firmy sa snažili osloviť účastníkov konferencie svojimi príkladmi aktivít v oblastiach — Zodpovedne k životnému prostrediu, Zodpovedne ku komunite, Zodpovedne k zamestnancom, Zodpovedná komunikácia a produkty. My sme sa na trhovisku prezentovali projektom Energia pre deti a mládež, kde naši zástupcovia účastníkom spropagovali portál www.energiazblizka.sk a tiež súťaž Najlepší nápad.

Elektráreň Piešťany

Projekt vybudovania vedeckého centra a múzea v jednej podobe v priestoroch pôvodnej pamiatkovo chránenej mestskej elektrárne v Piešťanoch odštartoval 5. februára 2009 vyhlásením víťazov študentskej architektonickej súťaže o návrh, ako miestu vdýchnuť nový život. Náš zámer počíta s vybudovaním stálej vzdelávacej inštitúcie pre mládež, ktorá sa zaoberá kolobehom energie v prírode a jej efektívnym využívaním. V dlhodobejšom horizonte by sa miesto malo stať centrom celodenných školských výletov pre školy zo širšieho okolia a vzhľadom na svoj charakter by sa dalo využiť aj ako kultúrny stánok pre výstavy a komorné koncerty.

  

Najlepší nápad

Vnímajúc potrebu zelenej cesty sme sa rozhodli zapojiť do projektu „Najlepší nápad" — súťaže pre študentov SŠ s elektrotechnickým zameraním — so zadaním najlepší vynález v oblasti obnoviteľných zdrojov. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v rámci podujatia pre zamestnancov skupiny ZSE Deň Zeme. Študentské tímy okrem spracovania technickej stránky zadania mohli ukázať, ako vedia svoj vynález pretaviť do sveta biznisu. Dostali možnosť ďalej ho rozvíjať aj po skončení súťaže formou spolupráce s podnikateľskými subjektmi, ktoré tvorili hodnotiacu komisiu. Najlepší nápad spočíva v priateľskej výzve na súboj škôl v študentských biznis nápadoch prostredníctvom IT platformy.

Podpora a vyhľadávanie talentov

Skupina ZSE sa dlhodobo zameriava na spoluprácu so školami, so strednými odbornými učilišťami aj s vysokými školami. Získavanie mladých talentovaných absolventov vysokých škôl a univerzít je pre efektívny rozvoj podnikania kľúčovým faktorom, preto ponúkame štipendijný program pre študentov a trainee program pre čerstvých absolventov.

 

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku, ktorá sa venuje presadzovaniu zodpovedného podnikania, firemnej filantropii a rozvojovej pomoci. Z Nadačného fondu ZSE boli podporené nasledujúce programy — Via Bona Slovakia, najprestížnejšie ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu na Slovensku, Dobrá krajina, darcovský program, ktorý umožňuje individuálnym darcom podporiť projekty neziskových organizácií, a taktiež nový portál Darca.sk na podporu projektov v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, životného prostredia, ľudských práv a i.

Perspektíva — občianske združenie pre telesne postihnuté deti a mládež

Perspektíva bolo založené s hlavným cieľom pomáhať telesne postihnutým deťom a mládeži a vytvoriť podmienky pre skvalitnenie ich každodenného života. Vďaka Nadačnému fondu ZSE v Nadácii Pontis bol zrealizovaný parčík pred hlavným vstupom do budovy a bezbariérový chodník. Parčík neslúži iba na relax, spríjemnenie prostredia, ale aj na vzdelávanie a prepojenie s okolitými službami prostredníctvom chodníka.

 

Slovenská nadácia na pomoc popáleným

Hlavným účelom nadácie je pomáhať sústreďovaniu síl a prostriedkov na komplexnú starostlivosť o popáleninové úrazy na základe najnovších poznatkov lekárskej vedy a techniky. Prostredníctvom získaných peňažných a hmotných prostriedkov, ako aj z Nadačného fondu ZSE v Nadácii Pontis dochádza k zlepšovaniu kvality práce a prístrojového vybavenia popáleninovej kliniky, k zvyšovaniu úrovne starostlivosti o pacientov s popáleninami a uľahčeniu ich návratu do života a spoločnosti.

Slovenské krízové centrum DOTYK

Slovenské krízové centrum DOTYK je občianske združenie, ktoré poskytuje komplexnú pomoc obetiam domáceho násilia a obetiam obchodovania s ľuďmi. Vďaka Nadačnému fondu ZSE bolo dobudované zariadenie núdzového bývania v Beckove. „SKC DOTYK oceňuje úprimný záujem skupiny ZSE pomáhať tam, kde už iní zlyhávajú pre nedostatok síl a prostriedkov," hodnotí vzájomnú spoluprácu so ZSE Elena Hatašová, konateľka občianskeho združenia.