Sme zodpovední voči zákazníkom

Prioritou skupiny ZSE ako zákaznícky orientovanej spoločnosti je dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníkov so službami, ktoré poskytujeme.

Ide nám o etablovanie sa na trhu s elektrickou energiou ako spoľahlivý dodávateľ a distribútor elektrickej energie, ktorý poskytuje služby a poradenstvo na úrovni zodpovedajúcej zvýšeným nárokom a požiadavkám zákazníkov.

Spokojnosť zákazníkov je prvoradá

Spokojnosť zákazníkov vo všetkých segmentoch sa každoročne meria prostredníctvom kvantitatívneho výskumu. Výskum pozostáva z TRI*M analýzy, ktorá hodnotí a meria spokojnosť zákazníkov s obsluhou a lojalitu zákazníkov, ďalej sa v rámci výskumu meria a sleduje komunikácia so skupinou ZSE, záujem o služby, preferované formy komunikácie atď.

ElektroWeb

Budovaním a rozvojom portálovej platformy ElektroWeb sa snažíme o prenesenie maximálneho počtu obslužných výkonov na komfortné elektronické platformy, ktoré umožňujú našim zákazníkom šetriť nielen čas, ale aj náklady. Naši zákazníci tak môžu získať všetky informácie týkajúce sa odberného miesta, faktúr, platieb a žiadostí na webe s personalizovaným online prístupom. Súčasťou rozvoja týchto spôsobov obsluhy je pozitívny vplyv na životné prostredie plynúci z automatizácie a elektronizácie dokumentov a komunikácie.

Elektronická faktúra

Ďalšie prvenstvo v oblasti elektroenergetiky sa nám podarilo získať uvedením služby zasielania elektronickej faktúry, ktorá plnohodnotne nahradí papierovú formu faktúr. Služba výrazne zvyšuje komfort, šetrí čas aj životné prostredie. Po aktivácii služby Elektronická faktúra už ďalej nezasielame svojim zákazníkom papierové faktúry.

Portál setri.sk

Najlacnejšia a k životnému prostrediu najšetrnejšia elektrina je tá, ktorá sa nespotrebuje. Prostredníctvom bezplatného poradenského portálu www.setri.sk sa snažíme poskytnúť zákazníkom čo najviac užitočných rád, ako rozumne narábať s energiou. Návštevníci si môžu kontrolovať svoje financie a aktuálne získavať prehľad o spotrebe elektriny. Vytvorením priestoru na webe pre výmenu názorov a skúseností z oblasti racionálneho využívania energií a správy domácich financií sa snažíme poskytnúť našim zákazníkom maximálnu podporu a profesionálne poradenstvo.

Energetické poradenstvo

Od roku 2005 sme hlavným partnerom projektu Úspory energie, v rámci ktorého je poskytované bezplatné energetické poradenstvo domácnostiam prostredníctvom troch poradenských centier v Bratislave, Nitre a Trenčíne. Skupina ZSE ako hlavný partner projektu významne prispieva k rozvoju a šíreniu osvety v oblasti úspor energií a ich efektívneho využívania. Návštevnosť centier sa od nášho vstupu do projektu neustále zvyšuje, rovnako ako odbornosť poradcov, ktorí sú pravidelne školení.

Odborné semináre z oblasti energetiky

V rámci starostlivosti o svojich zákazníkov zo segmentu B&R a segmentu kľúčových zákazníkov každoročne organizujeme odborné semináre a konferencie z oblasti energetiky. Ich cieľom je poskytovanie nových informácií a faktov, či už o legislatívnych, distribučných a produktových novinkách, alebo o vývoji trhu s elektrinou. Je nám potešením, že zúčastnení zákazníci veľmi pozitívne hodnotia všetky získané informácie a radi sa opätovne zúčastňujú týchto akcií.

Živá energia

V produkte Živá energia ponúkame zákazníkom možnosť aktívne sa podieľať na ochrane životného prostredia a podpore obnoviteľných zdrojov. S týmto konceptom sme prišli ako prví spomedzi spoločností pôsobiacich v oblasti dodávky elektriny na Slovensku. Z prostriedkov získaných predajom tohto produktu sú prostredníctvom grantového programu Nadácie Ekopolis podporované projekty prispievajúce k rozvoju využívania obnoviteľných zdrojov energie, k rozvoju energetickej efektívnosti, ako aj k podpore osvetovej činnosti a podpore výskumu a vývoja v oblasti energetickej efektívnosti.

Medzinárodný folklórny festival Myjava

V roku 2010 sme sa stali partnerom 51. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava, ktorý je jedným z troch najväčších slovenských folklórnych festivalov. Podporou tohto významného podujatia sledujeme posilnenie prítomnosti našej spoločnosti v regiónoch, pričom máme záujem o spoluprácu aj na budúcich ročníkoch festivalu.