Sme zodpovední voči zamestnancom

Len vďaka kvalitnému tímu zamestnancov sme schopní našim zákazníkom poskytovať služby na vysokej úrovni.

Uvedomujeme si dôležitosť spokojnosti našich zamestnancov, a preto sa im snažíme vytvárať motivujúce pracovné podmienky a prostredie.

Diverzita a rovnosť príležitostí

V rámci skupiny ZSE je poskytnutá rovnaká možnosť presadiť sa každému zamestnancovi bez ohľadu na jeho pohlavie, vek, rodinný stav. Najdôležitejším faktorom pri obsadzovaní pracovných miest je motivácia zamestnanca na pozíciu, o ktorú sa uchádza. Aj preto sú našimi zamestnancami najviac oceňované dobrá pracovná atmosféra a spokojnosť so spoluprácou v tíme.

Rozvoj zamestnancov

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci mali možnosť i motiváciu profesionálne rásť a zdokonaľovať svoje zručnosti a vedomosti. Popri rozvojových školeniach zameraných na mäkké i odborné vedomosti a legislatívnych školeniach majú naši zamestnanci možnosť absolvovať externé konferencie a semináre. Navyše špeciálne interné školenia, lektorsky zastrešené našimi zamestnancami, poskytujú našim kolegom prehľad o fungovaní organizačných útvarov skupiny ZSE. Ďalším z našich cieľov je podchytiť potenciál talentovaných zamestnancov v špecializovanom programe Banka talentov, ktorý využíva invencie a motiváciu našich spolupracovníkov na zlepšenie fungovania našej spoločnosti.

Sociálne výhody pre zamestnancov

Ťažiskom našej starostlivosti o zamestnancov je sociálny fond, ktorého prostriedky sa ukladajú na osobný účet, stravovanie a na energetický príspevok pre dôchodcov. Staráme sa o zdravie a zábavu zamestnancov a v neposlednom rade aj o deti formou detských rekreácií. Naši zamestnanci vnímajú tento systém ako nadštandardný. Najpopulárnejšie sú benefity — osobný účet a dovolenka navyše. Na výkonných pozíciách v rámci prevádzky je oceňovaný pozitívny posun v materiálnom zabezpečení pracovnej činnosti.

Making Friends

V lete roku 2007 bol pre deti zamestnancov spoločností skupiny E.ON odštartovaný pilotný projekt medzinárodného výmenného programu Making Friends. Po úspešnom pilote bol tento projekt nasledujúci rok rozšírený aj medzi ostatné spoločnosti. V roku 2009 bola do tohto projektu zapojená aj naša spoločnosť. Výmenný program Making Friends ponúka deťom zamestnancov, vo veku od 14 do 19 rokov, možnosť spoznať iné krajiny, kde pôsobí skupina E.ON, spoznať ich zvyky ako aj zdokonaliť sa v cudzom jazyku. Deti, ktoré sa výmenného programu zúčastnia, strávia cez letné prázdniny spoločne 3 až 6 týždňov, jednu polovicu strávia vo svojej domovskej krajine a druhú polovicu v hostiteľskej krajine.

Spolupráca s chránenými dielňami

Naša spoločnosť síce nezamestnáva potrebný počet občanov so zdravotným postihnutím, ale túto povinnosť si plníme zadaním zákazky chráneným dielňam pre služby našim zamestnancom. Zameriavame sa pritom na chránené dielne, ktoré poskytujú masážne a rehabilitačné služby. Spolupracujeme s chránenými dielňami v Bratislave, Trnave, Dunajskej Strede, Nitre a Trenčíne.

Energy Day

Už je priam tradíciou, že každoročne organizujeme pri príležitosti dňa detí podujatie pre rodiny svojich zamestnancov pod názvom Energy Day. Program je vždy plný zaujímavých atrakcií a zábavy. Toto spoločenské podujatie sa konalo na viacerých zaujímavých miestach — zamestnanci ho mali možnosť stráviť na Smolenickom zámku, v akvaparku Galandia v Galante, ale aj na divokej vode v Čunove. V roku 2010 sa niesol v súlade s konceptom programu Rodinný futbal a uskutočnil sa na futbalovom štadióne v Trnave. Okrem rodín zamestnancov skupiny ZSE boli prizvaní aj žiaci základných škôl a tiež deti z detských domovov.