Informácie pre dodávateľov tovarov, služieb a prác

Skupina ZSE je najväčším distribútorom elektriny a dodávateľom elektrickej energie a zemného plynu na Slovensku. Na trhu s elektrickou energiou pôsobí už vyše 90 rokov. Od roku 2002 je členom skupiny E.ON.

Podnikanie v oblasti distribúcie a výroby elektrickej energie vyžaduje zabezpečovanie údržbových, servisných a materiálových potrieb vysokej kvality v súlade s podmienkami stanovenými spoločnosťami Západoslovenská energetika, a.s., E.ON SE a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Úsek logistiky spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., zabezpečuje nákup tovarov, služieb, prác pre spoločnosti:

 • Západoslovenská energetika, a. s.
 • Západoslovenská distribučná, a. s.
 • ZSE Energia, a. s.
 • ZSE Energy Solutions, s.r.o.
 • ZSE Development, s.r.o.
 • ZSE MVE, s.r.o.
 • E.ON Slovensko, a. s.
 • E.ON Elektrárne s.r.o.
 

Obstarávanie pokrýva požiadavky interných a externých zákazníkov úseku logistiky v týchto oblastiach:

 • Tovary
 • Služby
 • Práce

V zmysle rozvoja skupiny ZSE a uspokojovania potrieb našich zákazníkov je dôležité mať spoľahlivých, inovatívnych a konkurencieschopných dodávateľov. Naším cieľom je zefektívniť nákup a zaistiť maximálnu kvalitu služieb a materiálov. Cestou k dosiahnutiu tohto cieľa je tvorba kvalitných dodávateľsko-odberateľských vzťahov.