Nesplatené dlhopisy

Dňa 14. októbra 2013 umiestnila spoločnosť Západoslovenská energetika  a s. dlhopisy na Írskej burze cenných papierov; dlhopisy boli emitované v dvoch tranžiach, každá v hodnote 315 mil. EUR.

Tranža so splatnosťou 5 rokov s ročnou úrokovou sadzbou kupónu 2,875 % je splatná 14. októbra 2018. Tranža so splatnosťou 10 rokov s ročnou úrokovou sadzbou kupónu 4,000 % je splatná 14. októbra 2023.

Eminent Ručiteľ
Mena
Objem v mil. Doba splatnosti
Dátum emisie
Dátum splatnosti
Kupón Umietnenie Číslo ISIN
Základný prospekt
Západoslovenská energetika, a.s. - EUR 315 5 14.10.2013 14.10.2018 2.875% Irish SE XS0979598207 Link to Prospectus
Západoslovenská energetika, a.s. - EUR 315 10 14.10.2013 14.10.2023 4.000% Irish SE XS0979598462 Link to Prospectus

 

Rating

Rating agentúry Standard & Poor´s

Agentúra Standard & Poor´s potvrdila korporátny rating spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. na úrovni A- so stabilným výhľadom dňa 18. októbra 2016.

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. podlieha hodnoteniu ratingovej agentúry Standard & Poor's od roku 2013 kedy jej bol udelený rating na úrovni BBB+ so stabilným výhľadom. V roku 2015 bol korporátny rating zvýšený na úroveň A- so stabilným výhľadom.

 

 

 

Na stiahnutie