Nesplatené dlhopisy

Dňa 14. októbra 2013 umiestnila spoločnosť Západoslovenská energetika  a s. dlhopisy na Írskej burze cenných papierov; dlhopisy boli emitované v dvoch tranžiach, každá v hodnote 315 mil. EUR.

Tranža so splatnosťou 5 rokov s ročnou úrokovou sadzbou kupónu 2,875 % je splatná 14. októbra 2018. Tranža so splatnosťou 10 rokov s ročnou úrokovou sadzbou kupónu 4,000 % je splatná 14. októbra 2023.

Eminent Ručiteľ
Mena
Objem v mil. Doba splatnosti
Dátum emisie
Dátum splatnosti
Kupón Umietnenie Číslo ISIN
Základný prospekt
Západoslovenská energetika, a.s. - EUR 315 5 14.10.2013 14.10.2018 2.875% Irish SE XS0979598207 Link to Prospectus
Západoslovenská energetika, a.s. - EUR 315 10 14.10.2013 14.10.2023 4.000% Irish SE XS0979598462 Link to Prospectus

 

Rating

Rating agentúry Standard & Poor´s

Dňa 18. októbra 2016 agentúra Standard & Poor´s potvrdila svoj korporátny rating spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. na úrovni A- so stabilným výhľadom.

Dňa 21. septembra 2015 agentúra Standard & Poor´s potvrdila svoj korporátny rating spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. na úrovni A- so stabilným výhľadom.

Dňa 4. augusta 2015 agentúra Standard & Poor´s Rating Services zvýšila svoj dlhodobý korporátny rating spoločnosti Západoslovenská energetika, a,s. (ZSE) so stabilným výhľadom.

V rovnakom čase, S&P zvýšila svoj rating nezabezpečeného dlhu spoločnosti ZSE z úrovne BBB+ na úroveň A-.

Dňa 13. októbra 2014 agentúra Standard & Poor's Rating Services potvrdila rating BBB+ a prehodnotila svoj výhľad spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. zo stabilného na pozitívny.

Dňa 7. augusta 2014 agentúra Standard & Poor's Rating Services prehodnotila svoj výhľad spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., zo stabilného na pozitívny a potvrdila rating BBB+. Krok agentúry súvisí so zlepšením ratingového výhľadu Slovenska, ku ktorému agentúra pristúpila 1. augusta. 

K zlepšeniu výhľadu agentúru S&P viedlo predovšetkým pozitívne hodnotenie konsolidácie verejných financií.

Dňa 25. septembra 2013 udelila agentúra Standard & Poor's spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., rating na úrovni BBB+ so stabilným výhľadom. Agentúra opodstatnila udelený rating a výhľad na základe očakávaných stabilných výnosov ZSE z distribúcie elektriny a vysokej pravdepodobnosti, že slovenská vláda včas a dostatočne spoločnosť ZSE finančne podporí.

 

 

Na stiahnutie