Nesplatené dlhopisy

Dňa 14. októbra 2013 umiestnila spoločnosť Západoslovenská energetika  a s. dlhopisy na Írskej burze cenných papierov; dlhopisy boli emitované v dvoch tranžiach, každá v hodnote 315 mil. EUR.

Tranža so splatnosťou 5 rokov s ročnou úrokovou sadzbou kupónu 2,875 % je splatná 14. októbra 2018. Tranža so splatnosťou 10 rokov s ročnou úrokovou sadzbou kupónu 4,000 % je splatná 14. októbra 2023.

Dňa 2. marca 2018 umiestnila spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., dlhopisy na Írskej burze cenných papierov v hodnote 315 mil. EUR. Splatnosť  dlhopisov je 10 rokov s dňom splatnosti 2. marca 2028. Ročná úroková sadzbou kupónu je 1,750 %. Výsledok z tejto emisie bude použitý na refinancovanie splatného dlhopisu v októbri 2018.

Eminent Ručiteľ
Mena
Objem v mil. Doba splatnosti
Dátum emisie
Dátum splatnosti
Kupón Umietnenie Číslo ISIN
Základný prospekt
Západoslovenská energetika, a.s. - EUR 315 5 14.10.2013 14.10.2018 2.875% Irish SE XS0979598207 Prospectus
Západoslovenská energetika, a.s. - EUR 315 10 14.10.2013 14.10.2023 4.000% Irish SE XS0979598462 Prospectus
Západoslovenská energetika, a.s. - EUR 315 10 2.3.2018 2.3.2028 1.750% Irish SE XS1782806357 Prospectus
Term Sheet

 

Graf 2018 Graf 2023
Graf 2028  

 

Rating

Rating agentúry Standard & Poor´s

Agentúra Standard & Poor´s potvrdila korporátny rating spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. na úrovni A- so stabilným výhľadom dňa 14. marca 2018.

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. podlieha hodnoteniu ratingovej agentúry Standard & Poor's od roku 2013 kedy jej bol udelený rating na úrovni BBB+ so stabilným výhľadom. V roku 2015 bol korporátny rating zvýšený na úroveň A- so stabilným výhľadom.

 

 

Na stiahnutie