Spolupráca so študentami a školami

Možnosť získať prvú profesijnú skúsenosť popri štúdiu – diplomové práce, praxe, štipendiá, súťaže, exkurzie.

Jedným z popredných záujmov našej spoločnosti je podpora ambicióznych mladých ľudí, s ktorými chceme spolupracovať už v priebehu ich vysokoškolského a stredoškolského štúdia a zároveň sa snažím e oslovovať už žiakov základných škôl atraktívnymi edukačnými projektmi. Študentom ponúkame spoluprácu v nasledovných oblastiach: