Aktivity na základných školách

Energia zblízka

Projekt Energia zblízka je iniciatívou skupiny ZSE. So svojou triedou alebo rodinou môžete priamo navštíviť interaktívnu expozíciu v Elektrárni Piešťany alebo sa zapojiť do online súťaže Hľadá sa energia na portáli www.energiazblizka.sk, ktorá sa snaží priblížiť deťom a mládeži elektroenergetický priemysel nielen na Slovensku.

WWW.ENERGIAZBLIZKA.SK

EnergiaZblizka.jpg

 

Web stránka hravou a interaktívnou formou zoznámi deti od 7 do 16 rokov s témami energie, elektriny, šetrenia, bezpečnosti a pod. a je rozdelená do 4 základných sekcií podľa obtiažnosti:

  • Energia doma
  • Energia v meste
  • Energia v krajine
  • Energia vo svete

Na webstránke nájdete aj kompletnú sadu interaktívnych edukačných materiálov v sekcii pre učiteľov a interaktívnu súťaž pre tímy škôl - Hľadá sa energia, do ktorej sa môžete zapojiť počas školského roka od januára do júna..

   
   

Elektrárňa Piešťany

img-2.jpg

Moje mesto2

Zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia sa od jesene roku 2014 stala priestorom pre vzdelávanie, kultúru, spoločenské aktivity a stretávanie všetkých generácií.

 

Edukačné aktivity v Elektrárni Piešťany:  

  • Vedecký brloh
  • Vedecká kaviareň
  • Trvalé bydlisko Zem
  • Mladý elektorenergetik
  • Komentovaná prehliadka Elektrárne 

Oficiálna stránka Elektrárne Piešťany