Diplomové a bakalárske práce

Študenti VŠ inžinierskeho a magisterského smeru môžu spracovať praktickú časť svojej diplomovej / bakalárskej práce (DP/BP) v našej spoločnosti, na jednotlivých útvaroch, ktorých sa vybraná téma práce týka.

Postup:

 1. Vyberte si/nadefinujte tému vašej DP/BP s vedúcim vašej práce na škole
 2. Zašlite názov / tému Vašej DP/BP na adresu juraj.hudcovsky@zse.sk
 3. Na základe odpovede z oslovených útvarov vás budeme informovať o možnosti realizácie
 4. V prípade pozitívnej odozvy vás pozveme na stretnutie, kde spoločne zadefinujeme formu a intenzitu spolupráce. Na stretnutie si pripravte:
  • približný obsah práce,
  • zameranie praktickej časti (prieskum, analýza, testovanie, opis skutočnosti, opatrenia)
  • predstavu o spolupráci (stretnutia, brigádovanie, distribúcia dotazníkov a pod.)
 5. Dodržiavajte dohodnutý režim konzultácií


Hrajte o najlepšiu tému v oblasti energetika!

Pošlite nám tému/názov svojej diplomovej práce  z oblasti energetiky a ak vašu prácu vyberieme a zrealizujete ju v ZSE, môžete vyhrať hodnotnú cenu.

Tému/názov diplomovej práce pošlite na adresu juraj.hudcovsky@zse.sk a do subjektu e-mailovej správy uveďte Súťaž o najlepšiu diplomovku.