Duálne vzdelávanie

Čo je duálne vzdelávanie?

 1. Úzke prepojenie teoretického vzdelávania a praktickej prípravy u konkrétneho zamestnávateľa.
 2. Vzdelávanie prebieha v škole aj vo firme.
 3. Vzdelávanie sa prispôsobuje potrebám praxe a vychádza z aktuálnych technických trendov.
 4. Po ukončení štúdia budeš kvalifikovaným odborníkom, perfektne pripraveným na pracovný život.

Aktuálne máme v programe duálneho vzdelávania:

V 1. ročníku: celkom 3 žiakov

Študijný odbor „Mechanik-elektrotechnik“

1 žiak – SOŠ elektrotechnická Trnava, Sibírska 1

2 žiaci – SOŠ elektrotechnická Bratislava, Rybničná 59

Praktické vyučovanie realizujú v 1. ročníku v dielňach svojich škôl.

Koho hľadáme?

Hľadáme technicky nadaných končiacich deviatakov ZŠ, ktorí:

 • majú chuť robiť perspektívnom odvetví energetiky,
 • neradi sedia celý čas na jednom mieste,
 • majú radi akciu a dobrodružstvo
 • majú zmysel pre zodpovednosť a bezpečnosť.

Študentom v systéme duálneho vzdelávania ponúkame:

 • odbornú prax v rámci skupiny ZSE počas školského roka
 • finančnú odmenu za produktívnu prácu, stravné poukážky
 • plnú výbavu ochranných odevov a pracovných pomôcok
 • po ukončení štúdia zamestnanie na plný pracovný úväzok v skupine ZSE

Podmienky výberu do štipendijného programu SOŠ:

Uchádzači sú do programu vyberaní na základe:

 • stretnutia a rozhovoru s pracovníkmi ZSE
 • online testovania

Výber pre šk. rok 2018/19 bude prebiehať do konca júna 2018.

Prihlásenie do systému duálneho vzdelávania a bližšie informácie o programe získate na e-mailovej adrese juraj.hudcovsky@zse.sk.

Praktikanti SOŠ

Praktikantský program skupiny ZSE je určený študentom stredných odborných škôl, ktorí chcú získať cenné profesijné skúsenosti už počas štúdia a pripraviť sa na pozíciu v silnej medzinárodnej firme. Počas programu môžete spoznať každodenný chod a firemnú kultúru energetickej spoločnosti, overíte si svoje teoretické znalosti v praxi a získate informácie pre svoje budúce povolanie.

Koho hľadáme?

Hľadáme študentov SOŠ elektrotechnického zamerania, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

 • analytické myslenie,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • angažovanosť a proaktivita,
 • zmysel pre zodpovednosť a bezpečnosť.

Študentom SOŠ ponúkame:

 • odbornú prax v rámci skupiny ZSE počas školského roka
 • možnosť brigádnickej činnosti študenta
 • po ukončení štúdia zamestnanie na plný pracovný úväzok v skupine ZSE
 • zapojenie do súťaží a projektov ZSE

Podmienky výberu do štipendijného programu SOŠ:

Uchádzači sú do programu vyberaní na základe:

 • odporúčania vedúceho pedagóga na spolupracujúcej SOŠ,
 • výberu pracovníkov ZSE formou pohovoru a krátkych cvičení

Ako program prebieha:

 • uchádzači, ktorí úspešne absolvujú výberové konanie, budú umiestnení do útvarov, v ktorých sa predpokladá ich budúce uplatnenie po ukončení štúdia,
 • po ukončení stredoškolského štúdia sa môže študent prihlásiť do výberového konania a otvorené pozície a po úspešnom výber nastúpiť do spoločnosti.

Bližšie informácie o programe získate na e-mailovej adrese juraj.hudcovsky@zse.sk. V prípade záujmu o odbornú prax v skupine ZSE kontaktujte svojho vedúceho pedagóga.