Podporujeme súťaživých študentov

Najlepší nápad

NN

Súťaž pre študentov stredných škôl najmä s elektrotechnickým zameraním hľadáme najlepší vynález v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Súťaž pre tých, ktorí chcú svoj nápad aj zrealizovať

Študentské tímy majú možnosť okrem spracovania technickej stránky zadaní ukázať, ako vedia svoj vynález pretaviť do sveta biznisu.

Oficiálna stránka projektu najlepší nápad

   
   

4E.ON

4E

Energo edukatívny exponát Eureka 

zámerom súťaže je vytvoriť interaktívne edukatívne exponáty/vzdelávacie pomôcky, využiteľné pre stredné alebo základné školy. Exponáty sú zamerané na oblasti výroby, prenosu, distribúcie, transformácie, spotreby, merania, riadenia, bezpečnosti alebo šetrenia elektrickej energie.