Praktikanti SOŠ

Praktikantský program skupiny ZSE je určený študentom stredných odborných škôl, ktorí chcú získať cenné profesijné skúsenosti už počas štúdia a pripraviť sa na pozíciu v silnej medzinárodnej firme. Počas programu môžete spoznať každodenný chod a firemnú kultúru energetickej spoločnosti, overíte si svoje teoretické znalosti v praxi a získate informácie pre svoje budúce povolanie.

Koho hľadáme?

Hľadáme študentov SOŠ elektrotechnického zamerania, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

 • analytické myslenie,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • angažovanosť a proaktivita,
 • zmysel pre zodpovednosť a bezpečnosť.

Študentom SOŠ ponúkame:

 • odbornú prax v rámci skupiny ZSE počas školského roka
 • možnosť brigádnickej činnosti študenta
 • po ukončení štúdia zamestnanie na plný pracovný úväzok v skupine ZSE
 • zapojenie do súťaží a projektov ZSE

Podmienky výberu do štipendijného programu SOŠ:

Uchádzači sú do programu vyberaní na základe:

 • odporúčania vedúceho pedagóga na spolupracujúcej SOŠ,
 • výberu pracovníkov ZSE formou pohovoru a krátkych cvičení

Ako program prebieha:

 • uchádzači, ktorí úspešne absolvujú výberové konanie, budú umiestnení do útvarov, v ktorých sa predpokladá ich budúce uplatnenie po ukončení štúdia,
 • po dobu poberania štipendia má študent s našou spoločnosťou uzatvorenú štipendijnú zmluvu,
 • po ukončení stredoškolského štúdia sa štipendista zaväzuje nastúpiť do pracovného pomeru v spoločnosti v prípade, že spoločnosť má vytvorené podmienky na jeho prijatie.

Bližšie informácie o programe získate na e-mailovej adrese juraj.hudcovsky@zse.sk. V prípade záujmu o odbornú prax v skupine ZSE kontaktujte svojho vedúceho pedagóga.