Spolupráca so školami

Finančne podporujeme projekty vybavenia učební, oceňujeme učiteľov, organizujeme súťaže, odborné prednášky, workshopy na zaujímavé témy a prezentácie pre študentov.

Spolupráca na úrovni stredných škôl

Úzku spoluprácu zozvíjame v oblasti odborných praxí a štipendií, exkurzií, prezentácií a sponzoringu s nasledovnými školami:

 • SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
 • SOŠ IT Hlinická 1, Bratislava
 • SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
 • SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5,  Bratislava
 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
 • SOŠT, Nitrianska 61, Šurany
 • SPŠ elektrotechnická, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

Širšiu spoluprácu rozvíjame formou súťaží, rozvojových workshopov kariérnych analýz študentov so školami v jednotlivých krajoch.

Bratislavský kraj

 • SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 Bratislava-Staré Mesto
 • SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava-Patržalka

Nitriansky kraj

 • SPŠE, Petőfiho 2, 945 50 Komárno
 • SPŠ SaE, Ulica Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra
 • SpŠ, Nivy 2, 927 05 Šaľa
 • SpŠ S. A. Jedlika, Komárňanská 28, Nové Zámky
 • SOŠT Továrická 1609, Topoľčany

Trnavský kraj

 • SPŠ  Komenského 1, 917 31 Trnava
 • SPŠE Brezová 2, 921 77 Piešťany

Trenčiansky kraj

 • SPŠE, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • SOŠ, Športová 675, 916 01 Stará Turá
 • SPŠE, SNP 413/8, 907 01 Myjava

Spolupráca na úrovni vysokých škôl

 • Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava
 • IAESTE Slovensko
 • AIESEC Slovensko