Banka talentov pre technikov

Dvojročný rozvojový program pre vybraných talentovaných technických zamestnancov pozostávajúci z rozvojových nástrojov, intenzívnej vzájomnej spolupráce a práce na projektoch.

Cieľ programu

  • identifikácia a rozvoj kľúčových talentovaných zamestnancov,
  • motivovanie a stabilizácia zamestnancov s potenciálom,
  • poskytnutie možnosti pre odborný a osobnostný rast,
  • zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti zamestnávateľa.

Rozvoj v Banke talentov

Na základe výsledkov zo vstupného Development Centra je vypracovaný individuálny plán rozvoja, ktorý môže byť zostavený z nasledovných rozvojových aktivít:

  • odborné kurzy, semináre,
  • tréningy mäkkých zručností,
  • diskusné stretnutia s vedúcimi,
  • práca na projektoch,
  • coaching, mentoring.