Benefity a sociálny program

Rôznorodá ponuka zamestnaneckých výhod a benefitov má priaznivý vplyv na motiváciu a loajalitu zamestnancov. Benefity sú zároveň jedným z dôležitých kritérií pri posudzovaní atraktivity firmy v očiach jej zamestnancov.

Našim zamestnancom ponúkame a zabezpečujeme pestrú škálu benefitov.

 • sociálny fond - použitie sociálneho fondu je stanovené na tieto účely:
  • osobné účty určené na regeneráciu pracovnej sily zamestnanca,
  • príspevok na stravovanie,
  • starostlivosť o dôchodcov
 • dovolenka navyše
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • vzdelávanie zamestnancov - jazykové kurzy, školenia
 • rozšírená zdravotná starostlivosť o zamestnancov - nadštandardné preventívne prehliadky, očkovanie, zdravotné kampane
 • flexibilný pracovný čas
 • ostatné zložky mzdy - príspevok pri narodení dieťaťa, odmena pri 50. životnom jubileu a iné
 • masážne a rehabilitačné služby v chránených dielňach
 • šport a relax - športové hry, energy day (deň detí) pre zamestnancov
 • sociálna výpomoc pri určitých udalostiach zamestnanca
 • rozšírenie niektorých ustanovení zákonníka práce dohodnutých v kolektívnej zmluve, napr. vyššia náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti, rozšírené povolené voľná s náhradou mzdy a iné