Benefity a sociálny program

Rôznorodá ponuka zamestnaneckých výhod a benefitov má priaznivý vplyv na motiváciu a loajalitu zamestnancov. Benefity sú zároveň jedným z dôležitých kritérií pri posudzovaní atraktivity firmy v očiach jej zamestnancov.

benefity.png