Mzdový systém


 Mzdový systém

Mzdový systém v našej spoločnosti sleduje dva základné princípy ohodnotenia zamestnancov:

  • ohodnotenie náročnosti pozície s prihliadnutím na trhové prostredie
  • ohodnotenie potenciálu a výkonu zamestnanca

Mzda sa skladá:

1. Variabilná zložka mzdy

    - Výkonnostné ciele (KPI)
    - Kvalitatívne hodnotenie

2. Fixná mzda 

3. Mzdové zvýhodnenia