Ocenenia

HR Gold - kolegovia školili kolegov

HR Gold_web.jpg
Ocenenie sme získali v roku 2012 za projekt Kolegovia školia kolegov, konkrétne za dizajn a realizáciu efektívneho systému firemného vzdelávania cestou interných lektorov v oblasti odbornosti a podnikových procesov.

Interné školenia vznikli v roku 2010 ako reakcia na dopyt zamestnancov po odborných témach o fungovaní oddelení a procesov v skupine ZSE. Tieto vzdelávacie aktivity by sa nemohli zrealizovať bez interných lektorov a zároveň aj účastníkov školení a všetkým za ich spoločnú prácu ďakujeme.

   
   

Employee Volunteering Award Slovakia

Najlepsi napad.jpg
Na fóre o firemnej filantropii v roku 2010 sme ako firma získali hlavnú cenu pre veľké firmy za projekt Najlepší nápad, konkrétne za zapájanie
dobrovoľníkov do projektu z našej firmy. Projekt v sebe spája veľa aktivít, ktoré napomáhajú mladým ľuďom, študentom realizovať svoje nápady
a projekty v praxi.

Učia ich zároveň aj zamýšľať sa environmentálne, lebo sú to projekty, ktoré sú tvorené v súlade s trvale udržateľným rozvojom.

Táto cena predstavuje príležitosť pre veľké aj malé firmy zviditeľniť svoje pôsobenie nad rámec podnikateľských aktivít.