Energotel, a. s.

Energotel, a.s., pôsobí na slovenskom trhu ako telekomunikačný operátor od roku 2000. Svoje služby poskytuje v rámci telekomunikačnej infraštruktúry slovenskej energetiky. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je poskytovanie telekomunikačných služieb – prenájom telekomunikačných okruhov, poskytovanie internetu, poskytovanie outsourcingových služieb a údržba telekomunikačných aktív energetických podnikov. Portfólio služieb, ako aj technické a personálne zázemie spoločnosti, umožňuje každej skupine telekomunikačných operátorov poskytnúť optimálny pomer medzi požadovanou kvalitou služieb a cenou. Samozrejmosťou je možnosť individuálneho nastavenia podmienok úrovne poskytovania služby (SLA).

Na základnom kapitáli spoločnosti Energotel sa Západoslovenská energetika podieľa 20 %.