ZSE Development, s. r. o.

Spoločnosť ZSE Development s.r.o. je špecialistom na prevádzku miestnych distribučných sústav (MDS). Ako profesionálny partner zabezpečuje komplexné služby, ktoré zahŕňajú administratívnu, legislatívnu a technickú starostlivosť spojenú s prevádzkovaním MDS.

Spoločnosť ZSE Development s.r.o. patrí do Skupiny ZSE a jej 100 % vlastníkom je Západoslovenská energetika, a.s.