Západoslovenská distribučná, a. s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., vznikla 1. januára 2013 premenovaním spoločnosti
ZSE Distribúcia, a.s.

Údaje o spoločnosti

Spoločnosť vstúpila na trh dňa 1. júla 2007 ako 100 % dcérska akciová spoločnosť ZSE na základe požiadaviek európskej a slovenskej legislatívy, súvisiacej s liberalizáciou energetického trhu.

Spoločnosť zodpovedá za prevádzku distribučnej sústavy. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola založená dňa 20. apríla 2006 a zapísaná do obchodného registra dňa 20. mája 2006. Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3879/B.

Spoločnosť bola založená z dôvodu zmien vyplývajúcich zo zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike podľa modelu unbundlingu, ktorý bol schválený orgánmi spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra

 • Distribúcia elektriny
 • Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, mechanizmov a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 • Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s  nájmom
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
 • Projektovanie, montáž, oprava, revízia a údržba telekomunikačných zariadení
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

Predstavenstvo

Predstavenstvo spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., má štyroch členov. Jeho predsedom je Ing. Andrej Juris.

Andrej Juris
  Ing. Andrej Juris
  predseda predstavenstva
Vladimír Cipciar
  Mgr. Vladimír Cipciar
  podpredseda predstavenstva

Ing. Miroslav Otočka
  Ing. Miroslav Otočka
  člen predstavenstva
Ing. Marián Kapec
  Ing. Marian Kapec
  člen predstavenstva
Martin Mišík
  Ing. Martin Mišík
  člen predstavenstva


Dozorná rada 

 • Ing. Peter Hanúsek, predseda dozornej rady
 • Marian Rusko, podpredseda dozornej rady
 • prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc., člen dozornej rady
 • RNDr. Michal Babiar, PhD., člen dozornej rady
 • Ing. Kamil Panák, člen dozornej rady
 • JUDr. Andrea Vitkóová, PhD., členka dozornej rady
 • Robert Polakovič, člen dozornej rady
 • Ing. Milan Sobolčiak, člen dozornej rady
 • Silvia Šmátralová, členka dozornej rady