Energia v pohybe. E-mobilita v skupine ZSE

Projekt E-mobilita spája všetky aktivity skupiny ZSE týkajúce sa elektromobility.

Elektromobilita je na Slovensku len v začiatkoch, chceme však zachytiť trend a v horizonte troch rokov sa stať lídrom v oblasti elektromobility na Slovensku. Pozíciu lídra budeme budovať na troch pilieroch, projekte VIBRATe, podpore výskumu a vzdelávania (Stuba Green Team), budovaním nabíjacích staníc a využívaním elektromobilov v skupine ZSE.

Elektromobily a nabíjacie stanice

Projekt je priamou reakciou na súčasný trend rozvoja v e-mobilite, rovnako ako aj výzvou ZSE podporovať tieto aktivity.

Cezhraničný projekt twin-city

ZSE rozbieha s Viedňou projekt VIBRATe ako prvý cezhraničný modelový región elektromobility v Európe

Podpora výskumu a vzdelávania

Sme hrdým partnerom Slovenskej technickej univerzity v úspešnom vývoji monopostu SGT s elektrickým pohonom.