Andrej Devečka

člen predstavenstva

16. september 1951   narodený v Bratislave
    Vysoká škola technická v Bratislave, špecializácia Elektrické stroje a prístroje
Od r. 1977   Západoslovenská energetika, a.s.
1989 - 1991   vedúci odboru dispečerskej a riadiacej techniky
1991 - 2001   technický riaditeľ
od novembra 2001   predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
od septembra 2002   člen predstavenstva a technický riaditeľ
od júla 2003   člen predstavenstva a riaditeľ Divízie služieb pre distribúciu elektrickej energie

Pozície v ďalších štatutárnych orgánoch

1995 - 2001   člen predstavenstva mobilného operátora GSM Globtel (Orange)
2001 - 2002   člen dozornej rady Paroplynový cyklus, a.s., Bratislava
od r. 2001   predseda dozornej rady mobilného operátora Energotel Bratislava
od r. 2002   člen dozornej rady EDASZ Győr, Maďarsko