Konrad Kreuzer

predseda predstavenstva

8. november 1948   narodený v Mníchove, Nemecko
    štúdium práva a manažmentu, Mníchovská univerzita
1977 - 1986   štátna správa, Ministerstvo vnútra Bavorskej vlády, Mníchov
1986 - 1992    Bayernwerk AG, Mníchov, riaditeľ odboru záležitostí verejného práva a nehnuteľného majetku
1992 - 1997   EuroBayenwerk GmbH, Mníchov, výkonný riaditeľ
Júl 1997   predseda Predstavenstva E.ON Hungária Rt., Budapešť
od októbra 2002   predseda Predstavenstva Západoslovenskej energetiky, a.s., Bratislava
od septembra 2007   predseda Predstavenstva 
E.ON Slovensko, a.s., Bratislava
        
Pozície v ďalších štatutárnych orgánoch

predseda Dozornej rady Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. (Pécs)
predseda Dozornej rady Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. (Debrecen)
predseda Dozornej rady Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. (Győr)
predseda Dozornej rady DDGÁZ Rt. (Pécs)
predseda Dozornej rady KÖGÁZ Rt. (Nagykanizsa)
podpredseda Dozornej rady Magyar Telekom (Budapest)
Člen najvyššej Výkonej rady E.ON Energie (Mníchov, Nemecko)