Peter Procházka

člen predstavenstva

27. december 1962   narodený v Bratislave
1981 - 1986   Slovenská vysoká škola technická, získaný titul Ing. v odbore zameranie, výroba, rozvod a využitie elektriny
1986 - 1989   Západoslovenská energetika, 
technik hospodárnosti distribúcie
1989 - 1993   Západoslovenská energetika, programátor odstávok na Krajskom energetickom dispečingu
1993 - 2002   Západoslovenská energetika, vedúci oddelenia v útvare technického rozvoja
2003 - 2007   Západoslovenská energetika, vedúci tímu Key Account Manager
2007 - 2010   ZSE Energia, vedúci tímu Key Account Manager
od januára 2011   Západoslovenská energetika, vedúci úseku správy energetických zariadení