Stefan Seipl

člen predstavenstva

25. marec 1962   narodený v Linzi, Rakúsko
     
1980 – 1985   Johannes Kepler Universität, Linz, získaný titul Dr. jur.
1982 - 1986   Business administration
1986 – 1987   Emory University, Graduate School of Management, Atlanta/Georgia, získaný titul MBA
198  – 1989   Winteshall AG, Kassel
divízia marketingu pre oblasť zemného plynu
1989 - 1990   BASF Corporation/Wintershall Corp., USA, manažér pre korporátne vzťahy
1990   marec-október: Wintershall AG, Kassel, divízia obchodovania so zemným plynom
1990 – 1991   Erdgasversorgungsgesellschaft GmbH, Lipsko
vedúci úseku podnikového plánovania a plánovania obchodu
1991 - 1997   Verbundnetz Gaz AG, Lipsko
vedúci úseku nákupu plynu - západná Európa
od nov. 2000   E.ON Sales & Trading GmbH, Mníchov
vedúci úseku obchodovania s plynom
2001   D-GAS b.v. (spoločnosť skupiny E.ON), Holandsko, výkonný riaditeľ
2005   E.ON Energie AG, Mníchov
vedúca úloha v projektoch s celokoncernovou pôsobnosťou
2007   E.ON Energie AG, Mníchov
senior viceprezident pre oblasť corporate development
2008   E.ON Energie AG, Mníchov
senior viceprezident pre oblasti corporate development a obchod a marketing
od jan. 2010   E.ON Energie AG, Mníchov
senior viceprezident pre oblasti corporate development, nadnárodné riadenie a ekonómia energetiky
od  sept. 2010   E.ON Slovensko/Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava 
člen predstavenstva, zodpovedný za oblasť financií a obchodu