Systém integrovaného manažérstva (SIM)

Mark_3EC_14001+18001_circle_zmenseny.jpgSkupina ZSE, resp. spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., a ZSE Energia, a.s., potvrdili, na základe vykonaného recertifikačného auditu systému integrovaného manažérstva (SIM) v dňoch 24. - 27. októbra 2016, zhodu svojich činností s požiadavkami noriem ISO 14 001, ISO 9001 a OHSAS 18 001, požiadavkami právnych predpisov a získali tak certifikáty ISO 14 001, ISO 9001 a OHSAS 18 001 na ďalšie trojročné obdobie. Certifikáty vydala nezávislá certifikačná spoločnosť 3 EC International, a.s.

Od roku 2009 prebiehali v skupine ZSE aktivity, ktorých cieľom bola implementácia SIM podľa požiadaviek noriem ISO 14 001 a OHSAS 18001. Následne sa v roku 2010 v skupine ZSE uskutočnili certifikačné audity, a v rokoch 2013 a 2016 boli spoločnosti opäť úspešne recertifikované.

Mark_3EC_IMS_circle_web.jpgZačiatkom roka 2014 rozhodol manažment ZSE Energia, a.s., zaviesť a certifikovať ďalší manažérsky systém – systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 s orientáciou na plnenie požiadaviek zákazníka. Certifikačným auditom ZSE Energia, a. s. potvrdila zhodu zavedeného systému manažérstva kvality s požiadavkami normy ISO 9001 a získala certifikát kvality.

Skupina ZSE sa riadi dôležitou zásadou európskej politiky v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) - Prevencia je lepšia ako liečba, a stanovila ako prioritu preventívny prístup k riadeniu. Svoje niekoľkoročné úsilie v problematike ochrany životného prostredia a BOZP preukazuje skupina ZSE aktivitami, ako sú napríklad:

  • informačná kampaň Bezpečnosť bez kompromisov,
  • kampaň Stop and Go,
  • ochrana avifauny
  • Deň Zeme,
  • iniciatíva Chránené stromy,
  • Safety Management Index,
  • pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných obáv.