Archív výročných správ spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s.

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2016

Výročná správa 2016 a Konsolidovaná učtovná závierka – 31. December 2016 a 2015 (PDF, 5,68 MB)
Účtovná závierka ZSE za rok 2016 - individuálna časť (PDF, 2,6 MB)
Účtovná závierka ZSE za rok 2016 - konsolidovaná časť (PDF, 2,8 MB)

Výročná správa spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2015

Výročná správa (PDF, 4,11 MB)

Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2015

Individuálna časť (PDF, 1,56 MB)
Konsolidovaná časť (PDF, 1,54 MB) 

Výročná správa spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2014

Individuálna časť (PDF, 6,33 MB)
Konsolidovaná časť (PDF, 6,31 MB)

Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2014

Individuálna časť (PDF, 2,18 MB)
Konsolidovaná časť (PDF, 3,39 MB)

Výročná správa spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2013

Individuálna časť (PDF, 2,42 MB)
Konsolidovaná časť (PDF, 4,55 MB)

Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2013

Individuálna časť (PDF, 11,48 MB)
Konsolidovaná časť (PDF, 11,22 MB)

Výročná správa 2012 

Individuálna časť (PDF, 1,96 MB)
Konsolidovaná časť (PDF, 1,74 MB) 

*Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011 (PDF, 2,70 MB) 

* znovuvydaná konsolidovaná účtovná závierka schválená na publikovanie v anglickom jazyku
   zo dňa 17. septembra 2013

Výročná správa 2011 
Individuálna časť (PDF, 585 kB)
Konsolidovaná časť (PDF, 496 kB)

Výročné správy 2005 - 2010
Ročná správa 2010 (HTML)
Ročná správa 2009 (HTML)
Ročná správa 2008 (HTML)
Ročná správa 2007 (HTML)
Ročná správa 2006 (HTML)
Ročná správa 2005 (HTML)

Výročné správy 1997 - 2004
Výročná správa 2004 (PDF, 1,09 MB)
Výročná správa 2003 (PDF, 1,9 MB)
Výročná správa 2002 (PDF, 603 kB)
Výročná správa 2001 (PDF, 1,2 MB)
Výročná správa 2000 (PDF, 642 kB)
Výročná správa 1999 (PDF, 809 kB)
Výročná správa 1998 (PDF, 757 kB)
Výročná správa 1997 (PDF, 755 kB)