Vzdelávanie

Vzdelávanie

Zelené školy: Aj vďaka ZSE budú školy zelené  

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho výchovno-vzdelávacieho programu v oblasti environmentálnej výchovy na svete, programu Zelená škola (Eco-schools).

V Živici veria, že škola môže deťom ponúknuť viac než len formálne vzdelanie. Práve v škole by mal byť vytvorený priestor, kde mladí ľudia prostredníctvom zážitku rozvíjajú tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev. A napokon je ľahšie vštepiť správne návyky deťom, ako meniť dlhoročné správanie dospelých. Nadšenie pre tieto zmeny zdieľame aj my v ZSE a preto sme sa v roku 2015 stali generálnym partnerom programu Zelená škola.

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím prispievajú k pozitívnej zmene. O problematike životného prostredia sa nestačí len učiť, ale zároveň je nevyhnutné zmeniť aj svoje konanie. Jednoduchým príkladom je tvorba odpadov. Ak ju učitelia v škole s deťmi preberú akokoľvek zaujímavo, ale pritom nezavedú v školských priestoroch program na minimalizáciu tvorby odpadov, samotný výklad nebude mať žiadny efekt. Program preto motivuje k realizácii dlhodobých a praktických aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Živica školy podporuje množstvom inšpiratívnych a zážitkových workshopov, materiálov a informačným servisom. Praktickú podporu pre školy znamenajú profesionálni osobní konzultanti a výmena skúseností s inými školami. Spoločne tak tvorí sieť ľudí, ktorá inšpiruje k zmene.

Počas 10 ročnej existencie sa do programu zapojilo takmer 450 škôl. Inšpirácie k zmene vzdelávania nájdete tu: http://www.zelenaskola.sk/ a tu: http://www.zivica.sk/

Sokratov inštitút: Energiu pre rozvoj mladých osobností dodáva ZSE

Sokratov inštitút

Sokratov inštitút je:

  • akreditované vzdelávanie pre nadaných vysokoškolákov
  • Počas 1 roka prebieha 10 workshopov, čo je 40 dní interaktívnej výučby
  • prináša inovatívne pohľady, zahraničných lektorov,
  • neformálna komunita šikovných mladých ľudí

Sokratov inštitút vznikol preto, aby vytváral podmienky pre rozvoj osobností, mladých ľudí, ktorí sa neboja na sebe pracovať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ísť si za svojou víziou. Sokratov inštitút je otvorený študentom alebo absolventom akéhokoľvek odboru, spoločne tak študujú vedci, právnici, ekonómovia, lekári, žurnalisti i umelci. Západoslovenská energetika je partnerom Sokratovho inštitútu od jeho vzniku, už 3 roky tak umožňujeme ambicióznym študentom absolvovať štúdium bezplatne.

Čím je Sokratov inštitút jedinečný?

  • spája študentov z najrozličnejších odborov
  • vďaka svojej polohe na zaježovských lazoch láka študentov od Brna po Košice
  • študenti sa musia osvedčiť v praxi: projektom priamo vo svojej komunite
  • jediný vzdelávací program vytvorený neziskovkou, ktorý akreditovala univerzita

A navyše: prednášky lektorov Sokratovho inštitútu sú aj pre verejnosť. Všetky informácie a pozvánky na prednášky nájdete tu: http://www.sokratovinstitut.sk/

Najlepší nápad: V ZSE oceňujeme nápady študentov

Najlepší nápad

ZSE dlhodobo spolupracuje so študentskou obcou. Či už je to formou edukačného projektu Energia zblízka určeného pre žiakov základných škôl, otvorenia možnosti absolvovania odbornej praxe pre stredoškolákov, až po štipendijný program pre študentov vysokých škôl s perspektívnou nástupu na konkrétnu pracovnú pozíciu.

Súťaž Hľadá sa energia je určená pre druhý stupeň základných škôl a podnecuje deti v získavaní vedomostí v oblasti energetiky, ekológii, životného prostredia. V rámci súťaží  4E.ON a Najlepší nápad, ktoré sú určené pre stredné školy,  môžu študenti získať finančný príspevok na výrobu edukatívnej pomôcky pre školu, alebo na rozbehnutie eko biznis nápadu.

Eko-kŕmitko,  Eko-komín, Robotická ruka alebo Autíčko na magnetický pohon. To sú len niektoré z 21 unikátnych exponátov, ktoré mohli študenti stredných elektrotechnických škôl vystavovať  v rámci vyhodnotenia súťaží Najlepší nápad, 4E.ON a Hľadá sa energia. Súťaže už niekoľko rokov organizujeme s cieľom podporiť školy s týmto špecifickým zameraním a vzbudiť u študentov záujem o ich ďalšie pôsobenie v oblasti energetiky.