Životné prostredie

Životné prostredie

Sme zodpovední každým voltom, preto podporujeme ochranu dravcov Slovenska

Ochrana dravcov na Slovensku sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom území Slovenska. Vplyvom nadzemných elektrických vedení na vtáctvo sa organizácia zaoberá dlhodobo a systematicky.

Na území západného Slovenska leží 19 chránených vtáčích území, 6 chránených krajinných oblastí, jeden národný park a 153 území európskeho významu.

Na vytvorení harmónie medzi krajinou a priemyselnou činnosťou na tomto území, ktoré je zároveň súčasťou distribučnej oblasti ZSE, sa energetici podieľajú spoločne s ochranármi z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) už vyše 20 rokov. Naša dlhoročná spolupráca spočíva v ochrane vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení. Pomáhame pri osadzovaní ekozábran na konštrukcie stĺpov vedenia, na vedenia vysokého napätia inštalujeme tzv. odkloňovače, ktoré minimalizujú riziko nárazov do vedenia aj v zhoršených poveternostných podmienkach. Na ekologizáciu vedení sme doteraz celkovo vynaložili takmer milión eur.

Úspešná adopcia orla kráľovského

Orol kráľovský je najvzácnejším druhom orla hniezdiaceho na Slovensku. Preto sú jeho hniezda počas hniezdneho obdobia pravidelne kontrolované odborníkmi z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), s ktorou dlhodobo spolupracujeme. Začiatkom júla 2015 našli ochranári pri takejto kontrole jedno opustené mláďa. Mláďa bolo odobraté z hniezda, prikŕmené a bolo vložené do hniezda k náhradným rodičom, ktorí ho začali prikrmovať. Orlíča dostalo meno Karol. V opatere ochranárov bolo len niekoľko dní, potom ho vložili do hniezda iného páru, v ktorom bolo mláďa rovnakého veku. Adoptívna rodina prijala Karola veľmi dobre, rodičia prikrmovali obe mláďatá rovnako, dokonca ich rovnako chránili svojimi krídlami pred horúčavami. V hniezde sa asi cítil veľmi dobre, pretože na prvý let sme museli počkať dlhšie, ako je obvykle zvykom.

Bližšie informácie: