Sme zodpovední voči komunite

Komunity

Milujeme verejnoprospešné projekty (dobrovoľníctvo) každým voltom

Dianie v našom okolí sa snažíme ovplyvňovať nielen prostredníctvom partnerstiev, ale hlavne cez úsilie a angažovanosť našich zamestnancov. Dobrovoľníci nezištne pomáhajú priamo v komunitných organizáciách pri úprav dvorov a záhrad, čistení parkov a verejných priestranstiev, či skrášľovaní vnútorných priestorov. Naši zamestnanci sú ochotní prispievať do rôznych zbierok pre neziskové organizácie, pomáhajú so skautmi „odklínať" hrady a tiež darujú svoju krv. Podporujú tak komunitu, v ktorej pôsobíme, a reprezentujú skupinu ZSE ako spoločensky zodpovednú firmu.

Zamestnanecký grantový program

Fond na podporu dobrovoľníckej angažovanosti zamestnancov vznikol v roku 2004 s úmyslom podporiť osobnú iniciatívu zamestnancov a pomôcť dobrým projektom v ich okolí. Zamestnanci prijali túto ponuku s nadšením, o čom svedčí veľký počet žiadostí. Každý rok sa do programu zapája v priemere viac ako 150 zamestnancov. Finančne a dobrovoľnícky sme podporili vzdelávacie zariadenia, športové ihriská, neziskové organizácie alebo športové kluby v západoslovenskom regióne. Celková suma investovaná do podpory dobrovoľníctva bola za 11 rokov viac ako 798 300 eur.

  

Odklínanie hradov

V spolupráci so Slovenským skautingom realizujeme už 10.rok projekt Odklínanie hradov, ktorý je od svojich počiatkov zameraný na pomoc hradným zrúcaninám formou dobrovoľníckej práce. Dokladom úspešnej realizácie projektu sú vyčistené priestory viacerých hradov, z nich hrad Branč, Dobrá Voda, Tematín a Biely Kameň pomáhali čistiť aj naši zamestnanci. Každoročne sa do brigád zapája priemerne 80 zamestnancov, ktorí spoločne odpracovali viac ako 480 dobrovoľníckych hodín ročne.

Milujeme vzdelávanie každým voltom

Aj vďaka ZSE budú školy zelené

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho výchovno-vzdelávacieho programu v oblasti environmentálnej výchovy na svete, programu Zelená škola (Eco-schools).

V Živici veria, že škola môže deťom ponúknuť viac než len formálne vzdelanie. Práve v škole by mal byť vytvorený priestor, kde mladí ľudia prostredníctvom zážitku rozvíjajú tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev. A napokon je ľahšie vštepiť správne návyky deťom, ako meniť dlhoročné správanie dospelých. Nadšenie pre tieto zmeny zdieľame aj my v ZSE a preto sme sa v roku 2015 stali generálnym partnerom programu Zelená škola.

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím prispievajú k pozitívnej zmene. O problematike životného prostredia sa nestačí len učiť, ale zároveň je nevyhnutné zmeniť aj svoje konanie. Jednoduchým príkladom je tvorba odpadov. Ak ju učitelia v škole s deťmi preberú akokoľvek zaujímavo, ale pritom nezavedú v školských priestoroch program na minimalizáciu tvorby odpadov, samotný výklad nebude mať žiadny efekt. Program preto motivuje k realizácii dlhodobých a praktických aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Živica školy podporuje množstvom inšpiratívnych a zážitkových workshopov, materiálov a informačným servisom. Praktickú podporu pre školy znamenajú profesionálni osobní konzultanti a výmena skúseností s inými školami. Spoločne tak tvorí sieť ľudí, ktorá inšpiruje k zmene.

Počas 10 ročnej existencie sa do programu zapojilo takmer 450 škôl. Inšpirácie k zmene vzdelávania nájdete tu: http://www.zelenaskola.sk/ a tu: http://www.zivica.sk/

Energiu pre rozvoj mladých osobností dodáva ZSE

Sokratov inštitút je:

  • akreditované vzdelávanie pre nadaných vysokoškolákov
  • Počas 1 roka prebieha 10 workshopov, čo je 40 dní interaktívnej výučby
  • prináša inovatívne pohľady, zahraničných lektorov,
  • neformálna komunita šikovných mladých ľudí

Sokratov inštitút vznikol preto, aby vytváral podmienky pre rozvoj osobností, mladých ľudí, ktorí sa neboja na sebe pracovať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ísť si za svojou víziou. Sokratov inštitút je otvorený študentom alebo absolventom akéhokoľvek odboru, spoločne tak študujú vedci, právnici, ekonómovia, lekári, žurnalisti i umelci. Západoslovenská energetika je partnerom Sokratovho inštitútu od jeho vzniku, už 3 roky tak umožňujeme ambicióznym študentom absolvovať štúdium bezplatne.

Čím je Sokratov inštitút jedinečný ?

  • spája študentov z najrozličnejších odborov
  • vďaka svojej polohe na zaježovských lazoch láka študentov od Brna po Košice
  • študenti sa musia osvedčiť v praxi: projektom priamo vo svojej komunite
  • jediný vzdelávací program vytvorený neziskovkou, ktorý akreditovala univerzita

A navyše : prednášky lektorov Sokratovho inštitútu sú aj pre verejnosť. Všetky informácie a pozvánky na prednášky nájdete tu: http://www.sokratovinstitut.sk/

V ZSE oceňujeme nápady študentov

ZSE dlhodobo spolupracuje so študentskou obcou. Či už je to formou edukačného projektu Energia zblízka určeného pre žiakov základných škôl, otvorenia možnosti absolvovania odbornej praxe pre stredoškolákov, až po štipendijný program pre študentov vysokých škôl s perspektívnou nástupu na konkrétnu pracovnú pozíciu.

Súťaž Hľadá sa energia je určená pre druhý stupeň základných škôl a podnecuje deti v získavaní vedomostí v oblasti energetiky, ekológii, životného prostredia. V rámci súťaží  4E.ON a Najlepší nápad, ktoré sú určené pre stredné školy,  môžu študenti získať finančný príspevok na výrobu edukatívnej pomôcky pre školu, alebo na rozbehnutie eko biznis nápadu.

Eko-kŕmitko,  Eko-komín, Robotická ruka alebo Autíčko na magnetický pohon. To sú len niektoré z 21 unikátnych exponátov, ktoré mohli študenti stredných elektrotechnických škôl vystavovať  v rámci vyhodnotenia súťaží Najlepší nápad, 4E.ON a Hľadá sa energia. Súťaže už niekoľko rokov organizujeme s cieľom podporiť školy s týmto špecifickým zameraním a vzbudiť u študentov záujem o ich ďalšie pôsobenie v oblasti energetiky.

Impact Hub – Inšpirácie k inováciám

Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. My v ZSE veríme, že spoločným úsilím dokážeme niečo v našom okolí zmeniť. Aj preto sme si ako kľúčového partnera vybrali Impact Hub, ktorý vytvoril „jedinečný ekosystém zdrojov, inšpirácie a príležitostí pre spoluprácu. A spolu s nimi nás baví vytvárať priestor pre ľudí s neobyčajnými nápadmi. 

Impact Hub je medzinárodná platforma coworkingov zameraná na podporu inovatívnych a spoločensky prospešných nápadov. Prvý THE HUB vznikol v roku 2005 v Londýne. Mladí študenti a inovátori vytvorili komunitu ľudí, ktorá chcela prinášať svojou prácou pozitívne zmeny spoločnosti. Dnes pôsobia v 63 krajinách sveta a majú viac ako 10 000 členov.

Našim zámerom je strategicky sa zamerať na podporu kľúčovej témy – trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť, zelené technológie a v rámci ich podpory pre začínajúcich podnikateľov a startupy podporiť inovatívne prístupy v tejto téme. Na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí sú šikovní a majú skvelé nápady. Platí to rovnako či už ide o podnikanie, rozvoj občianskej spoločnosti či umenie. Dúfame, že takýchto iniciatív bude pribúdať a podmienky pre podnikanie a občianske aktivity sa budú zlepšovať.

Sme zodpovední každým voltom, preto podporujeme ochranu dravcov Slovenska

Ochrana dravcov na Slovensku sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom území Slovenska. Vplyvom nadzemných elektrických vedení na vtáctvo sa organizácia zaoberá dlhodobo a systematicky. Naša dlhoročná spolupráca spočíva v ochrane vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení. Pomáhame pri osadzovaní ekozábran na konštrukcie stĺpov vedenia, na vedenia vysokého napätia inštalujeme tzv. odkloňovače, ktoré minimalizujú riziko nárazov do vedenia aj v zhoršených poveternostných podmienkach. Na ekologizáciu vedení sme doteraz celkovo vynaložili takmer milión eur.

Orol kráľovský je najvzácnejším druhom orla hniezdiaceho na Slovensku. Preto sú jeho hniezda počas hniezdneho obdobia pravidelne kontrolované odborníkmi z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

Opustené mláďa orla kráľovského prežilo vďaka ochranárom, ktorí preňho našli náhradných rodičov. Táto adopcia má pre tento ohrozený druh mimoriadny význam. Úspešná adopcia bola mimoriadne dôležitá vzhľadom k tomu, že ide o veľmi ohrozený druh, kde má každý jedinec nesmierny význam pre zachovanie populácie orla kráľovského na Slovensku.

Naša spoločnosť prevzala záštitu nad ochranou orla kráľovského a sme hlavným finančným podporovateľom tohto druhu na západnom Slovensku.