Banka talentov - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Banka talentov

Dvojročný rozvojový program pre vybraných talentovaných zamestnancov s potenciálom postupu na vedúce pozície, pozostávajúci z rozvojových nástrojov a práce na projektoch. 

Cieľ programu

  • identifikácia a rozvoj kľúčových talentovaných zamestnancov,
  • motivovanie a stabilizácia zamestnancov s vysokým potenciálom,
  • poskytnutie možnosti pre odborný a osobnostný rast,
  • zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti ZSE ako zamestnávateľa.

Rozvoj v Banke talentov

Na základe výsledkov zo vstupného Assessment Centra je vypracovaný individuálny plán rozvoja, ktorý môže byť zostavený z nasledovných rozvojových aktivít:

  • odborné kurzy, semináre,
  • tréningy mäkkých zručností,
  • diskusné stretnutia,
  • práca na projektoch,
  • coaching, mentoring.