ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


ZSE Development, s. r. o.

Spoločnosť ZSE Development, s.r.o., je špecialistom na prevádzku miestnych distribučných sústav (MDS). Ako profesionálny partner zabezpečuje komplexné služby, ktoré zahŕňajú administratívnu, legislatívnu a technickú starostlivosť spojenú s prevádzkovaním MDS.

Spoločnosť ZSE Development, s.r.o., patrí do Skupiny ZSE a jej 100 % vlastníkom je Západoslovenská energetika, a.s.

www.zse-development.sk

Kontaktné údaje

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK90 1100 0000 0026 2373 9177
IČO: 36254711
IČ DPH: SK2020173683

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 81623/B.

Sídlo:

ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6
811 09 Bratislava

Telefón:

+421 (0)2-50 61 38 25

E-mail:

development@zse.sk