ZSE Development, s. r. o.

Spoločnosť ZSE Development, s.r.o., je špecialistom na prevádzku miestnych distribučných sústav (MDS). Ako profesionálny partner zabezpečuje komplexné služby, ktoré zahŕňajú administratívnu, legislatívnu a technickú starostlivosť spojenú s prevádzkovaním MDS.

Spoločnosť ZSE Development, s.r.o., patrí do Skupiny ZSE a jej 100 % vlastníkom je Západoslovenská energetika, a.s.

www.zse-development.sk

Kontaktné údaje

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK90 1100 0000 0026 2373 9177
IČO: 36254711
IČ DPH: SK2020173683

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 81623/B.

Sídlo:

ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6
811 09 Bratislava

Telefón:

+421 (0)2-50 61 38 25

E-mail:

development@zse.sk