Elektrárňa Piešťany - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeElektrárňa Piešťany

Elektrárňa Piešťany (EP) je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná elektráreň, zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok, sa od jesene roku 2014 stala priestorom pre vzdelávanie, kultúru, spoločenské aktivity a stretávanie všetkých generácií.

Vlastníkom budovy EP je Nadácia ZSE. Primárnou funkciou budovy je vytvárať priestor pre neformálne aj formálne vzdelávanie a priamy dotyk s vedou a technikou pre širokú verejnosť. Nadácia ZSE má od roku 2016 uzavreté strategické partnerstvo s OZ Komunitné centrum Nitra, ktoré bude dlhodobo rozvíjať vlastné vzdelávacie a komunitné aktivity v Elektrárni Piešťany a vytvorí centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia. V rámci partnerstva poskytuje Nadácia ZSE bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie, a zároveň inštitucionálnu podporu pre partnera na rozvoj vzdelávacích aktivít.

Z Elektrárne Piešťany postupne vytvárame jedinečné centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia.  Prostredníctvom interaktívnych inštalácií a expozícií  študentom a návštevníkom zábavnou formou priblížujeme fungovanie elektrickej, magnetickej, slnečnej a vodnej energie. Vedeckým nadšencom sú určené dva formáty – Vedecká kaviareň a Vedecký brloh. Návštevníci týchto interaktívnych stretnutí sa dozvedia viac o elektrine v ľudskom tele, či to, že mozog je najväčší super počítač na svete. Môžu nazrieť aj do ríše hmyzu a zvierat, vesmíru a tajov ľudskej DNA. Aktivity sú pripravené nielen pre študentov stredných škôl, ale aj pre deti materských a základných škôl, ktorým vedu približuje séria výchovno-vzdelávacích divadelných predstavení.

 

www.elektrarnapiestany.sk Elektrárňa Piešťany na Facebooku