Vzdelávanie - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeVzdelávanie

Zvyšovanie kvality vzdelávania na Slovensku podporuje Skupina ZSE aj prostredníctvom grantového programu Výnimočné školy, ktorý vyhlasuje Nadácia ZSE.

Program Výnimočné školy je tu pre inovatívnych učiteľov, ktorí na svojich školách drobnými zmenami prispievajú k zvyšovaniu kvality vzdelávania a nečakajú na veľké reformy. Od marca 2020 sa vzdelávanie nielen na slovenských školách ale celosvetovo v dôsledku pandémie vo výraznej miere presunulo do online priestoru. Učitelia sa ocitli v novej situácii, kedy sa museli naučiť svojim žiakom odovzdávať vedomosti novým spôsobom a prostredníctvom iných kanálov. Zo dňa na deň sa učiteľmi stali aj rodičia. Spolu s pomocou výnimočných učiteľov z programu Výnimočné školy vznikla webstránka www.vynimocneskoly.sk, ktorá združuje zaujímavý obsah a učebné materiály z rôznych predmetov. Tieto sú určené pre žiakov, učiteľov aj rodičov, pre ktorých môžu byť inšpiráciou ako aj pomôckou pri dištančnej výučbe. Databáza inšpiratívnych materiálov z rôznych učebných predmetov sa neustále rozširuje.

www.vynimocneskoly.sk

Program výnimočné školy

Vzdelávanie