Komunity - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeKomunity

Milujeme dobrovoľníctvo každým voltom

Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite a prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším cieľom je podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu aktivovať komunitu, v ktorej pôsobia. 

Dianie v našom okolí sa snažíme ovplyvňovať nielen prostredníctvom partnerstiev, ale hlavne cez úsilie a angažovanosť našich zamestnancov. Dobrovoľníci nezištne pomáhajú priamo v komunitných organizáciách pri úpravách dvorov a záhrad, čistení parkov a verejných priestranstiev, či skrášľovaní vnútorných priestorov. Zamestnanecký grantový program nadväzuje na dlhoročnú tradíciu podpory projektov, v ktorých sa dobrovoľnícky angažujú zamestnanci skupiny ZSE. 

Dobrovoľníci z radov zamestnancov skupiny ZSE sa už 14. rok angažujú v projektoch, ktorými zveľaďujú prostredie v ktorom žijú.  Každý rok sa do programu zapája v priemere viac ako 130 zamestnancov. Finančne a dobrovoľnícky sme podporili vzdelávacie zariadenia, športové ihriská, neziskové organizácie alebo športové kluby. Naši zamestnanci sú ochotní prispievať do rôznych zbierok pre neziskové organizácie a detské domovy, pomáhajú opravovať hrady a tiež darujú svoju krv. 

Celková suma investovaná do podpory dobrovoľníctva presiahla za 14 rokov 1 000 000 eur.