Zákazníci - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeZákazníci

Sme zodpovední voči zákazníkom

Prioritou skupiny ZSE ako zákaznícky orientovanej spoločnosti je dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníkov so službami, ktoré poskytujeme.

Chceme byť na trhu s elektrickou energiou vnímaní ako spoľahlivý dodávateľ a distribútor elektrickej energie, ktorý poskytuje služby a poradenstvo na úrovni zodpovedajúcej zvýšeným nárokom a požiadavkám zákazníkov.

Spokojnosť zákazníkov vo všetkých segmentoch je každoročne meraná prostredníctvom kvantitatívneho výskumu. Výskum pozostáva z TRI*M analýzy, ktorá hodnotí a meria spokojnosť zákazníkov s obsluhou, ich lojalitu, ďalej sa v rámci výskumu meria a sleduje komunikácia so skupinou ZSE, záujem o služby, preferované formy komunikácie atď.

Budovaním a rozvojom online zákazníckej zóny na www.zse.sk sa snažíme o prenesenie maximálneho počtu obslužných výkonov na komfortné elektronické platformy. Online účet uľahčuje zákazníkom komunikáciu s našou spoločnosťou a poskytuje im kompletný prehľad o ich odberných miestach, spotrebe, faktúrach a platbách. Môžu si urobiť bezplatnú analýzu spotreby, zmeniť si kontaktné údaje, deň splatnosti, výšku preddavkových platieb, spôsob platby či sadzbu na elektrine a plyne. Zároveň si tu online vybavia prepis odberateľa elektriny a plynu, a môžu zrealizovať ďalšie požiadavky. Zákaznícke požiadavky zadané v online účte sa spracúvajú plne automaticky, bez potreby zasielania papierovej dokumentácie. Zákazníkov v rámci platformy online účtu motivujeme aj k aktivácii elektronickej faktúru, k elektronickej platbe formou inkasa či prevodom z účtu a k posielaniu preplatkov na bankový účet, čím znižujeme počet vytlačených faktúr a poštových poukážok.

Ďalšie prvenstvo v oblasti elektroenergetiky sa nám podarilo získať uvedením služby zasielania elektronickej faktúry, ktorá plnohodnotne nahradí papierovú formu faktúr. Služba výrazne zvyšuje komfort, šetrí čas aj životné prostredie. Po aktivácii služby Elektronická faktúra už ďalej nezasielame svojim zákazníkom papierové faktúry.

Najlacnejšia a k životnému prostrediu najšetrnejšia elektrina je tá, ktorá sa nespotrebuje. Prostredníctvom bezplatného poradenského portálu www.setri.sk sa snažíme poskytnúť zákazníkom čo najviac užitočných rád, ako rozumne narábať s energiou. Návštevníci si môžu kontrolovať svoje financie a aktuálne získavať prehľad o spotrebe elektriny. Vytvorením priestoru na webe pre výmenu názorov a skúseností z oblasti racionálneho využívania energií a správy domácich financií sa snažíme poskytnúť našim zákazníkom maximálnu podporu a profesionálne poradenstvo.

www.setri.sk

V rámci starostlivosti o svojich zákazníkov zo segmentu B&R a segmentu kľúčových zákazníkov každoročne organizujeme odborné semináre a konferencie z oblasti energetiky. Ich cieľom je poskytovanie nových informácií a faktov, či už o legislatívnych, distribučných a produktových novinkách, alebo o vývoji trhu s elektrinou. Je nám potešením, že zúčastnení zákazníci veľmi pozitívne hodnotia všetky získané informácie a radi sa opätovne zúčastňujú týchto akcií.