Zamestnanci - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeZamestnanci

Sme zodpovední voči zamestnancom

Len vďaka kvalitnému tímu zamestnancov sme schopní našim zákazníkom poskytovať služby na vysokej úrovni.

Uvedomujeme si dôležitosť spokojnosti našich zamestnancov, a preto sa im snažíme vytvárať motivujúce pracovné podmienky a prostredie.

V rámci skupiny ZSE je poskytnutá rovnaká možnosť presadiť sa každému zamestnancovi bez ohľadu na jeho pohlavie, vek, rodinný stav. Najdôležitejším faktorom pri obsadzovaní pracovných miest je motivácia zamestnanca na pozíciu, o ktorú sa uchádza. Aj preto sú našimi zamestnancami najviac oceňované dobrá pracovná atmosféra a spokojnosť so spoluprácou v tíme.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci mali možnosť i motiváciu profesionálne rásť a zdokonaľovať svoje zručnosti a vedomosti. Popri rozvojových školeniach zameraných na mäkké i odborné vedomosti a legislatívnych školeniach majú naši zamestnanci možnosť absolvovať externé konferencie a semináre. Navyše špeciálne interné školenia, lektorsky zastrešené našimi zamestnancami, poskytujú našim kolegom prehľad o fungovaní organizačných útvarov skupiny ZSE. Ďalším z našich cieľov je podchytiť potenciál talentovaných zamestnancov v špecializovanom programe Banka talentov, ktorý využíva invencie a motiváciu našich spolupracovníkov na zlepšenie fungovania našej spoločnosti.

Ťažiskom našej starostlivosti o zamestnancov je sociálny fond, ktorého prostriedky sa ukladajú na osobný účet, stravovanie a na príspevok pre dôchodcov. Staráme sa o zdravie, rekreáciu aj zábavu zamestnancov a v neposlednom rade aj o deti formou detských letných táborov. Naši zamestnanci vnímajú tento systém ako nadštandardný. Najpopulárnejšie sú benefity osobný účet a dovolenka navyše. Na výkonných pozíciách v rámci prevádzky je oceňovaný pozitívny posun v materiálnom zabezpečení pracovnej činnosti.

Prehľad benefitov

Naša spoločnosť síce nezamestnáva potrebný počet občanov so zdravotným postihnutím, ale túto povinnosť si plníme pravidelnými zákazkami pre chránené dielne. Obvykle dvakrát za rok, zväčša pri príležitosti Dní zdravia a pred vianočnými sviatkami, distribuujeme všetkým našim zamestnancom darček, ktorý nakupujeme z chránenej dielne. 

V ZSE nám záleží na rovnováhe medzi pracovným a rodinným životom. Naši zamestnanci majú k dispozícii 5 dní dovolenky navyše, nad rámec Zákonníka práce. Pravidelne organizujeme mikulášske stretnutia či denné letné tábory pre deti zamestnancov. Tradíciou je tiež ZSE Rodinný deň, na ktorom sa stretnú kolegovia z celej spoločnosti a ich rodiny. Koná sa pri príležitosti Dňa detí a vždy je plný zaujímavých atrakcií a zábavy pre všetky vekové kategórie.