Západoslovenská energetika a.s.
Ročná správa   Annual Report   2006