Zodpovedné podnikanie

Skupina ZSE

Západoslovenská energetika, a.s.,  je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku s viac než 90 ročnou históriou. Od roku 2002 je súčasťou nemeckej energetickej skupiny E.ON.

Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania.

Viac

Predaj elektriny a plynu

Spoločnosť ZSE Energia, a.s., zabezpečuje dodávku elektrickej energie a zemného plynu.

Viac

Distribúcia elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., zabezpečuje distribúciu elektrickej energie na území západného Slovenska.

Viac

Elektromobilita

Realizujeme aktivity na podporu rozvoja elektromobility na Slovensku.

Viac