Predaj elektriny a plynu

Spoločnosť ZSE Energia, a.s., zabezpečuje dodávku elektrickej energie a zemného plynu.

Viac

Distribúcia elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., zabezpečuje distribúciu elektrickej energie na území západného Slovenska.

Viac

Elektromobilita

Realizujeme aktivity na podporu rozvoja elektromobility na Slovensku.

Viac