Zodpovedné podnikanie

Skupina ZSE

Západoslovenská energetika (ZSE) je spoločnosť s viac než 95 ročnou históriou, ktorá patrí do nemeckej energetickej skupiny E.ON.

Okrem distribúcie a predaja energií poskytuje zákazníkom komplexné riešenia zamerané na využite obnoviteľných zdrojov a technológie pre inteligentné domácnosti, pričom dlhodobo podporuje rozvoj inovácií a e-mobility na Slovensku.

Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania. 

Viac

Predaj elektriny a plynu

Spoločnosť ZSE Energia, a.s., zabezpečuje dodávku elektrickej energie a zemného plynu.

Viac

Distribúcia elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., zabezpečuje distribúciu elektrickej energie na území západného Slovenska.

Viac

Elektromobilita

Realizujeme aktivity na podporu rozvoja elektromobility na Slovensku.

Viac